Kontrola zewnętrzna – przez kogo może być wykonywany?

Auditing zewnętrzny realizowany jest przez zewnętrznych biegłych rewidentów od sprawdzanego podmiotu. Audyt musi być realizowany przez osoby, które posiadają wszystkie uprawnienia do wykonywania badania raportów finansowych. Auditing zewnętrzny może być przeprowadzany przez firmy audytorskie jak też niezależne instytucje, wszystko zależy tak naprawdę od tego, który podmiot będzie poddany audytowi.

Dział technologii informacyjnej w firmie

IT to skrót z języka angielskiego, na polski tłumaczony jako technologia informacyjna. Jest to ogół dziedzin wiążących się z informacją, jej wykorzystywaniem i przekształcaniem. W typowym rozumieniu technologia informacyjna obejmuje zagadnienia wiążące się z komputerami i urządzeniami komputerowymi, oraz ich wykorzystywaniem. Od dłuższego czasu głównym obiektem zainteresowania technologii informacyjnej jest Internet. Aktualnie w zasadzie we wszystkich gałęziach biznesu stosowanie sprzętu komputerowego i Internetu jest konieczne. Duża liczba firm bez tego rodzaju technologii w ogóle nie mogłoby istnieć i dobrze działać.

Cyberwojny

Dziś PC są w zasadzie wszędzie. Od dekad ludzkość walczy z złośliwymi wirusami komputerowymi, które mogą zniszczyć sprzęt. Teraz mikroby wyewoluowały i stały się straszliwym narzędziem w rękach państw i organizacji terrorystycznych. Codziennie na całym globie występują kradzieże cennych danych oraz próby uzyskania dostępu państwowych komputerów. Infekcje sieciowe grożą nawet komórką.