Auditing zewnętrzny wykonywany jest przez zawodowych biegłych rewidentów od audytowanego podmiotu. Audyt musi być realizowany przez osoby, które posiadają wszelkie uprawnienia do przeprowadzania analiz raportów finansowych. Auditing zewnętrzny może być wykonywany przez firmy audytorskie a także niezależne instytucje, wszystko zależy tak naprawdę od tego, który podmiot będzie poddany auditingowi.

kontrola

Autor: Day Donaldson
Źródło: http://www.flickr.com

Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do audytu wewnętrznego, realizowany jest poprzez audytorów spoza firm audytowanej. Analizują oni nie jedynie stan finansowy wskazanej jednostki czy instytucji, ale też sprawdzają efektywność kontroli wewnątrz jednostki. Kluczowym założeniem audytu zewnętrznego jest wykazanie zdolności do zrealizowania wyznaczonych wymagań. Odbiorcami takiej oceny jest nie tylko kierownictwo, ale również klient, pożyczkodawca czy certyfikator. Audytorzy skupiają swoje działania na zbieraniu jak też rozpatrywaniu dokumentów. Audyt zewnętrzny, w przeciwieństwie do tego wewnętrznego, koncentruje się na wyselekcjonowanych segmentach firmy i przeprowadzany jest rzadko.

Audyt finansowy to badanie raportów pieniężnych. Jego celem jest zweryfikowanie, czy wiadomości podawane przez daną jednostkę zgadzają się ze stanem rzeczywistym. Audyt – audyt komunikacyjny finansowy służy również ocenie stanu majątkowego firmy, czy instytucji. Badanie sprawozdań finansowych to m.in.: przegląd umów, potwierdzenie sald środków finansowych, ustalenia z pracobiorcami. Na tej podstawie sporządzany jest protokół. Wgląd do diagnozy ma nie tylko zarząd, ale również inwestorzy czy pożyczkodawcy. Jednak audyt to nie jedynie ocena przedsiębiorstwa bądź instytucji, to również wsparcie w rozwiązywaniu kłopotów z obszaru rachunkowości oraz podatków. Odchylenia z zasady wypływają z niecelowych błędów, które w sposób negatywny mogą odbić się na przedsiębiorstwie, stąd tak ważne jest rozpoznanie wszystkich problemów. Audyt finansowy dopomaga je nie tylko wykryć, lecz często audytorzy radzą, jak wyeliminować takie błędy w przyszłości.

audyt zewnętrzny

Autor: Wales Audit Office / Swyddfa Archwilio Cymru
Źródło: http://www.flickr.com

Wpisując w przeglądarce zwrot: obsługa księgowa Warszawa bez większego kłopotu odnajdziemy firmy proponujące tego typu usługi. Dużo częściej jednak biznesmeni szukają usług z zakresu kadr oraz płac. W tymże celu najłatwiej wpisać w przeglądarkę hasło: kadry i płace Warszawa.