Miasto Warszawa popularne na rynku nieruchomości w naszym kraju

Stale rozwijający się rynek nieruchomości wciąga nowych inwestorów, którzy lokują swój dorobek w nieruchomości. Prócz inwestorów zakupu dokonują również osoby nie mające doświadczenia na rynku nieruchomościami i nie znające praw w nim panujących. Jednakże bardzo często ich inwestycje są na tyle rozważne i mądre, a rozkręcona działalność przynosi oczekiwane profity, że należałoby zadać sobie podstawowe pytanie – jak oni to robią?

Czemu nowe firmy kończą działalność tak szybko? Jak sprawić by z naszą firmą tak się nie stało, na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę?

Statystyki pokazują smutną prawdę oraz mówią, iż około trzech do czterech na pięć zakładanych przedsiębiorstw upada w ciągu dwóch lat działalności. Co istotne w tej kwestii, sam moment gdy rejestrujemy firmę, którego boi się wiele ludzi, nie jest najbardziej trudny. Częściej jest tak, że trudności sprawia późniejsza aktywność, to znaczy stałe i konsekwentne rozwijanie takiego biznesu. Z jakiego powodu tak się dzieje? Dlaczego tak wiele firm bardzo szybko zamyka swoją działalność?