Rozwód jako bardzo trudny problem

Decyzja o rozwodzie to niezwykle skomplikowany temat dla współmałżonków. Rozwód jak i związane z tym działanie sądowe stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń doświadczenie. Rozwód to rozstrzygnięcie ostateczne, w wypadku kiedy brak jest sposobności na kontynuowanie małżeństwa. Warunkiem zezwalającym na otrzymanie rozwodu jest trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego.