Rozwód jako bardzo trudny problem

Decyzja o rozwodzie to bardzo przykry temat dla partnerów. Rozwód jak i powiązane z tym działanie prawnicze stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń przeżycie. Rozwód to rozstrzygnięcie ostateczne, w przypadku kiedy brak jest szans na kontynuowanie związku. Wymogiem pozwalającym na otrzymanie rozwodu jest trwały i całkowity rozpad pożycia małżeńskiego.