Pochówki – na zawsze korzystny biznes

Jednym z wyrobów, na który popyt zawsze występuje na takim samym poziomie, są groby. Tradycja grzebania zmarłych i upamiętniania miejsca ich pochówkuliczy sobie bardzo wiele lat. Z czasem typ i forma grobów zmieniały się, dodawano coraz to nowe materiały do ich produkcji. Rzecz jasna na wszystkich etapach typ i materiał na nagrobek zależy w pierwszej kolejności od możliwości finansowych zamawiającego.