Introligator – zajęcie ciągle potrzebny

Prawdą jest, że trzeba mnóstwa umiejętności, a jednocześnie wyczucia, by sprawić, żeby książki, które wybieramy lub też inne materiały drukowane mogły być przeznaczone do ogólnego użytku, ale oprócz tego zachwycały czytelników. Po dziś dzień profesja introligatora jest niezwykle potrzebna, choć jego rola na przestrzeni wieków niezwykle się zmieniła. Warto dodać przy tym, iż jest to jedna z najstarszych profesji nie tylko w kraju, ale także na świecie.