Introligator – zajęcie ciągle potrzebny

Wbrew opiniom trzeba mnóstwa umiejętności, a równocześnie talentu, aby sprawić, żeby książki, które wybieramy lub też inne materiały drukowane mogły być przeznaczone do powszechnego użytku, ale dodatkowo zachwycały czytelników. Współcześnie wciąż zawód introligatora jest bardzo potrzebny, chociaż jego rola na przestrzeni wieków niezwykle się zmieniła. Warto dodać równocześnie, że jest to jedna z najstarszych profesji nie tylko w Polsce, ale także na świecie.