Z czego następuje obowiązek utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Zalecenie utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wynika z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wciela na przedsiębiorstwa obowiązek dokonywania biernych wyliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracowników, również na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze ukazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.