Z czego następuje obowiązek utworzenia rezerw na świadczenia pracownicze?

Zalecenie tworzenia rezerw na świadczenia pracownicze wypływa z Ustawy o Rachunkowości. W przepisach powyższej ustawy art.39 wdraża na firmy konieczność tworzenia biernych wyliczeń międzyokresowych kosztów na rzecz pracujących, w tym na świadczenia emerytalne. W myśl art.39 ust. 2a rezerwy na świadczenia pracownicze wykazuje się w bilansie jako rezerwy na zobowiązania.