Jeżeli pragniesz być czynnym obywatelem, kontroluj ruchy administracji publicznej.

Obywatel każdego państwa dość często nie będzie w stanie brać udziału we wszelkiego rodzaju debatach jak i planach rządowych. Właściwie nie może,ponieważ nie jest do tego upoważniony. Tymczasem podnoszą się głosy młodych osób mówiące, iż każdy posiada upoważnienie być świadomym co się dzieje w jego państwie. I dlatego na szeroką skalę powstają wszelkiego typu organizacje młodych obywateli w konkretnym województwie. Ponieważ najlepiej będzie rozpocząć od swojego „podwórka”. Celem takiego ugrupowania jest głównie monitoring działań administracji publicznej. Co trzeba tłumaczyć pod owym pojęciem?