Jeżeli pragniesz być czynnym obywatelem, kontroluj ruchy administracji publicznej.

Obywatel każdego państwa niebywale często nie jest w stanie uczestniczyć we wszystkich debatach oraz planach rządowych. Po prostu nie może,gdyż nie jest do tego upoważniony. Tymczasem podnoszą się głosy młodych ludzi mówiące, że każdy ma prawo być świadomym co się odbywa w jego państwie. I dlatego na szeroką skalę tworzą się różnego rodzaju organizacje młodych obywateli w konkretnym województwie. Gdyż dogodniej będzie zacząć od własnego „podwórka”. Celem takiego ugrupowania będzie zazwyczaj monitoring działań administracji publicznej. Co należy rozumieć pod tym tematem?