Jeżeli pragniesz być czynnym obywatelem, kontroluj ruchy administracji publicznej.

Mieszkaniec każdego kraju dość często nie będzie w stanie brać udziału we wszelkiego rodzaju debatach jak i projektach rządowych. Właściwie nie może,ponieważ nie jest do tego upoważniony. Tymczasem podnoszą się głosy młodych osób mówiące, że każdy ma prawo być świadomym co się odbywa w jego kraju. Wobec tego na światową skalę tworzą się różnego rodzaju organizacje młodych mieszkańców w danym województwie. Ponieważ dogodniej będzie rozpocząć od swojego „podwórka”. Zadaniem takiego stowarzyszenia będzie przede wszystkim monitoring działań administracji publicznej. Co należy rozumieć pod tym tematem?