Jeżeli pragniesz być czynnym obywatelem, kontroluj ruchy administracji publicznej.

Mieszkaniec każdego kraju dość często nie jest w stanie brać udziału we wszelkiego rodzaju debatach jak i projektach rządowych. Właściwie nie może,ponieważ nie będzie do tego autoryzowany. Jednak odzywają się głosy młodych ludzi twierdzące, że każdy ma prawo wiedzieć co się dzieje w jego kraju. Zatem na światową skalę powstają wszelkiego rodzaju stowarzyszenia młodych mieszkańców w konkretnym województwie. Gdyż dogodniej będzie zacząć od własnego „podwórka”. Celem owego ugrupowania będzie przeważnie monitoring działań administracji publicznej. Co trzeba rozumieć pod tym pojęciem?