Jeżeli pragniesz być czynnym obywatelem, kontroluj ruchy administracji publicznej.

Obywatel każdego państwa dość często nie będzie w stanie brać udziału we wszystkich debatach jak i projektach rządowych. Właściwie nie może,ponieważ nie jest do tego autoryzowany. Jednak podnoszą się głosy młodych ludzi twierdzące, że każdy posiada prawo być świadomym co się odbywa w jego państwie. Zatem na światową skalę powstają różnego rodzaju ugrupowania młodych obywateli w konkretnym województwie. Ponieważ dogodniej będzie zacząć od swojego „podwórka”. Celem takiego stowarzyszenia jest przede wszystkim monitoring działań administracji publicznej. Co należy tłumaczyć pod tym tematem?