Obowiązki a także odliczenia podatników na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na pracodawcę zobowiązanie płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co ważne, musi regulować te składki w określonym czasie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego następstwa i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z zaliczką, która nie została opłacona w terminie. Gdy płatnik nie dotrzyma określonego ustawą terminu, wpłacana po terminie składka musi być podwyższona o należne odsetki za zwłokę.