Obowiązki a także odliczenia podatników na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, narzuca na podatnika obowiązek płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co ważne, musi regulować te składki w określonym terminie. Jeżeli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego rezultaty i uregulować odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z zaliczką, która nie została opłacona w czasie określonym przepisami. Kiedy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, wpłacana po terminie należność musi być zwiększona o należne odsetki za zwłokę.