Obowiązki a także odliczenia podatników na gruncie polskiego prawa

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, nakłada na pracodawcę zobowiązanie płacenia składek ZUS, za siebie i zatrudnianych pracobiorców. Co ważne, powinien płacić te składki w określonym terminie. Jeśli się spóźni z opłatą składek, będzie musiał ponieść tego skutki i zapłacić odsetki za zwłokę. Zaległość podatkowa to podatek wraz z ratą, która nie została zapłacona w terminie. Kiedy podatnik nie dotrzyma ustawowego terminu, regulowana po terminie kwota powinna być powiększona o należne odsetki za zwłokę.