ZUS – czym współcześnie zajmuje się ten najważniejszy w Polsce urząd oraz jaka jest historia jego działalności?

przez | 9 października 2022
Polskie urzędy nie wyróżniają się dobrymi opiniami wśród rodaków. Dlaczego? Z reguły, jako podstawowe problemy wskazuje się opieszałość bądź nadmierną biurokracje. Do grona instytucji, które tworzą zręby działania Polski, jako państwa należy ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Składki ZUS uiszcza każda osoba, która jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Dla działania systemu dosyć duże znaczenie posiadają składki zus przedsiębiorcy. Obowiązek wyliczenia niezbędnych składek spoczywa na barkach działów księgowych firm. Oczywiście, stosowna kwota składki zus przedsiębiorcy ma ogromne znaczenie dla sprawnego funkcjonowania firmy.

prezes

Autor: Benjamin Linh VU
Źródło: http://www.flickr.com

Obecnie w Internecie istnieje dużo interesujących narzędzi, jakie umożliwiają chociażby obliczenie wysokości wymaganych składek, a co za tym idzie, także wysokości otrzymywanego wynagrodzenia netto. Przykładem takich narzędzi jest kalkulator odsetek zus . Sam Zakład Ubezpieczeń Społecznych został stworzony w 1934 roku, po I wojnie światowej. Polska odzyskała niepodległość i prowadziła reformowanie i budowanie zrębów państwowości. Koniecznością stało się w związku z tym stworzenie alternatywy dla odpowiedniego zabezpieczenia społecznego Polaków. Do ZUSu współcześnie wpłaca się składki na ubezpieczenie (ubezpieczenia milanówek) zdrowotne, emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. To właśnie z funduszy gromadzonych przez ten urząd wypłacane są emerytury. Czytaj też

Naturalnie, kwota składek jest ściśle związana z otrzymywanym wynagrodzeniem, w którym ma procentowy udział Jak można się łatwo domyśleć, im wyższe dochody, tym wyższa będzie emerytura. Przewiduje się jednak, że wysokość emerytur będzie regularnie spadać, przede wszystkim ze względu na niż demograficzny. W przyszłości, na emeryturę jednego świadczeniobiorcy będzie pracowało mniej osób niż współcześnie, gdyż mniejsza liczba osób będzie w wieku produkcyjnym. Ograniczenie rozrodu może w związku z tym stanowić palący problem społeczny.

kalkulator obok monet

Autor: reynermedia
Źródło: http://www.flickr.com

Wsparciem działalności ZUSu jest OFE, czyli Otwarte Fundusze Emerytalne. Współcześnie, w zależności od wybranej opcji, na swoją przyszłą emeryturę można odkładać jedynie w ZUSie lub zdecydować się na rozłożenie składek na ZUS i OFE . Świetnym rozwiązaniem jest też odkładanie środków „na własną rękę”, współcześnie oferowanych jest wiele narzędzi, jak chociażby konta emerytalne w bankach.