Zakładamy działalność gospodarczą

przez | 27 kwietnia 2022
Czasami okazuje się, że powinniśmyuruchomićswojądziałalność i uciąćwalkę z przełożonymi. Koncepcja, biznes plan – i co następnie? Od pewnego czasuswoją własnąfirmękażdy możebłyskawiczniezewidencjonować w Internecie.

Sposobem na sukces jest zupełnienietypowypomysł na firmę, której dotąd nie stworzono w Polsce.

Jeśli zaciekawił Cię ten artykuł, to tu jest notka z serwisu, która też zawiera bardzo interesujące informacje na omawiany tutaj temat.

To chybanajważniejszezadanie, jednakinneproblemytoformalności. Warto też rozpocząć walkę o dotacje unijne. Najprostszewsparcie finansowepozwoliprzynajmniej na nabycieniezbędnegosprzętu. Jesteśmy znani z biurokracji orazkłopotów w urzędach, jednakw końcuzakładanie firmymożemy zacząć od wizyty w Internecie: składamyinteraktywnywniosek.

Gdzie się zarejestrować?

Rejestracja firmy odbywa się w CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej). Tonowoczesnysystem informatyczny dla tych osób, które planująsamodzielnefunkcjonowanie na rynku – spisujewszystkiefirmy, to baza danych o nich.

Jeżelinaszym marzeniem jestdziałalność gospodarcza, trzebazłożyćformularz do CEIDG, korzystającinteraktywnegodruku. Jednak ci, którzy nie mają takiej możliwości, składająwniosek w osobiście w urzędzie gminy. Wniosek przekazuje dane do właściwego urzędu skarbowego (nadaje NIP) i ZUS-u, jest także wnioskiem o REGON.

Ważne, że elektroniczna rejestracja jest bezpłatna, a działaćmożnazainaugurowaćjuż w dniu zgłoszeniaspółki.

Składki ZUS

Zakładającyfirmę jest dla ZUS-u nie tylko ubezpieczonym, ale i płatnikiem, jeżelimapodwładnych. Bez względu naprzekazanieelektronicznego wniosku do CEIDG, trzebawpisać się do ubezpieczeń społecznych. Niezbędne są do tego formularze ZUS ZUA i ZUS ZZA. Równieżda się teżwysłać je drogą elektroniczną, jeżeliposiadamycertyfikowany podpis. Poza tymmożna je przekazaćosobiściealbodrogą pocztową.

Czy warto startować z własną firmą?

Własna firma ma zalety i kojarzy się z pewnego rodzaju wolnością, głównie dlatego, że nareszciemożemyoddać sięwypełnianiawłasnychkoncepcji.

Na pewno po przejściu do serwisu www dane w tamtym miejscu zawarte bardzo Cię zafascynują i dowiesz się dużo świeżych, podobnych informacji, które oczekują na Ciebie właśnie tutaj.

Niestety jest też sporymobowiązkiem i bywa obciążeniem. W związku z tym, że dwa lata działalności, to czas obniżonych składek ZUS, łatwiejzdecydować się na startowanie z własny biznesem.