Własność przemysłowe oraz prawa autorskie – co należałoby wiedzieć w tej kwestii

przez | 6 maja 2022
Własność przemysłowa jest to pewny typ praw, jaki wynika z prawodawstwa narodowego, regionalnego czy międzynarodowego. Pośród praw wyłącznych, które wstępują w zakres własności przemysłowej możemy odkryć w szczególności patenty, prawo ochronne na znak towarowy czy prawo ochronne na projekt użytkowy.

prawo

Autor: Tori Rector
Źródło: http://www.flickr.com

Co więcej przedmiotem rzeczy, jakie są ochraniane prawem własności przemysłowej są także znaki handlowe albo fabryczne, nazwa handlowa bądź modele oraz rysunki przemysłowe. Do obiektu ochrony własności przemysłowej zalicza się także nieuczciwe praktyki rynkowe.
Jeżeli chodzi o prawo przemysłowe w Polsce to możemy tu ujrzeć niesłychanie wysokie i nadzwyczaj rozległe zróżnicowanie jeżeli chodzi o odróżnienie dóbr niematerialnych, to znaczy intelektualnych i także przedmiotów własności przemysłowej.

Jeśli chodzi o prawa autorskie to jest to pojęcie, które określa pewne konkretne prawa, które przysługują autorowi konkretnego utworu, jakie wnikają w skład prawa własności intelektualnej. Autor ma więc sposobność decydowania o swym utworze i bez jego zgody nie można w pojedynkę wykorzystywać konkretnego utworu oraz tym bardziej go sobie przywłaszczyć. Naruszanie praw autorskich jest przewinieniem oraz mogą za to grozić istotne sankcje karne, do jakich przynależy duża grzywna albo nawet kara pozbawienia wolności.

Trzeba więc cenić i respektować prawa autorskie. Takim prawem autorskim jest obecnie otaczane niemało rozlicznych utworów, do których naturalnie przynależą utwory literackie, plastyczne, fotograficzne, lutnicze czy sceniczne, dodatkowo prawami autorskimi są również objęte utwory architektoniczne, audiowizualne czy też słowno-muzyczne.

Jeśli chodzi o prawa autorskie osobiste to wiążą się one przeważnie z prawem autora do połączenia z danym utworem swojego nazwiska . Prawo to stale jest aktualne i nigdy nie wygasa, nie jest przypuszczalne przeniesienie go przykładowo na inną jednostkę.

Sprawdź następne podobne niezwykle cenne źródło informacji na rozważany temat – kliknij tutaj i przeczytaj więcej w serwisie lukier przepisy.

Jeśli więc autor nie chce wydawać pod swoim nazwiskiem w celu ochrony swoich danych osobowych zdoła to naturalnie uczynić incognito bądź pod przydomkiem.