W jaki sposób bezbłędnie ocenić efektywność podwładnego?

przez | 12 października 2022
Współczesne, szybkie tempo życia stawia przed organizacjami wiele zadań i zmusza je do ciągłego rozwoju. W dobie przemian cywilizacyjnych oraz gwałtownego rozwoju technologicznego bardzo ważne jest, aby organizacja była adaptowała się do zmieniającej się rzeczywistości. W oparciu o to samo kryterium powinien przebiegać proces rekrutacji pracowników.

Pracownicy organizacji powinni tworzyć zespół sprawnie współpracujących ze sobą osób. Istotne jest, żeby posiadali odpowiednie wykształcenie oraz cechy charakteru pozwalające im na pracę w zespole. Posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz (nasza strona) cech charakteru badane jest podczas procesu oceny pracowników. Jest on dostosowywany do wielkości przedsiębiorstwa oraz preferowanego sposobu oceniania. Może obejmować oceny grupowe albo indywidualne pracowników lub badać przedsiębiorstwo jako całość.

Ocena pracowników przynosi pracodawcy szereg informacji o wykonywaniu powierzonych przez pracodawcę zadań, zachowań personelu oraz cech osobowości, które predestynują do osiągania sukcesu na danych stanowiskach.

Następna strona, która posiada wiadomości na ten temat da Ci możliwość, by podwoić znajomość rzeczy. To ważne, zatem naciśnij tu (http://www.pitprojekt.pl/) i znajdź więcej treści.

W zależności od przyjętych przez organizację kryteriów oceniania ocenie mogą podlegać takie aspekty jak sumienność, terminowość, samodzielność w planowaniu i organizowaniu pracy czy postawa etyczna pracownika. W celu zbadania powyższych elementów, niektóre organizacje przeprowadzają rozmowy ze współpracownikami podwładnego oraz spotkania pracownika z coachem. Wszystko po to, by jak najpełniej rozpoznać potencjał podwładnego.

Szara strefa

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Aby ocenianie miało właściwy wymiar ważne jest, żeby odbywało się systematycznie. Spełnia wtedy swoje cele i może służyć pracodawcy w kształtowaniu polityki kadrowej, dostarczaniu wiedzy o pracowniku oraz informowaniu pracownika o jego mocnych i słabych stronach. Otrzymanie pozytywnych informacji zwrotnych silnie motywuje pracownika. Pracownik, który otrzymał informację na temat swojej pracy, może poczuć motywację i chcieć udoskonalać efektywność swojej pracy. Metoda okresowego oceniania pracowników sprawdza się jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi.

Przeprowadzane oceny okresowe pracowników ułatwiają pracę pracodawcom i pracownikom. Wnioski, wypływające z wyników służą pracodawcy w przyszłym podejmowaniu decyzji dotyczących: awansów, nagród, ewentualnych zmian personalnych na stanowiskach oraz podnoszenia kwalifikacji kadry. Najczęściej ocenę okresową pracowników przeprowadza się jeden lub dwa razy w roku. Obok mierzalnych czynników, takich jak wyniki pracy, ocena pracowników ma przynieść również informacje na temat obszarów niemierzalnych, takich jak zadowolenie z pracy, poziom integracji z zespołem, klimat organizacji. Personel powinien być zapoznany z formą przeprowadzanej oceny, a wprowadzony przez organizację system oceniania pracowników powinien być jawny i zrozumiały dla wszystkich pracowników.