Utylizacja i segregowanie odpadów – ich rola dla naszego środowiska.

przez | 3 grudnia 2022
Ludzie bez przerwy produkują dziesiątki milionów ton śmieci. Rzecz jasna powinny one być wywożone na wysypiska, gdzie zostaną odpowiednio chronione, ale niestety wiele z nich ląduje w zagajnikach, jeziorach lub rzekach, trując w dużym stopniu środowisko naturalne. W większości krajów, do jakich dołączyła również Polska, wprowadzono dość rygorystyczne regulacje dotyczące zarządzania odpadami, gdyż sporą ich część można ponownie wykorzystać.

Ma to znaczenie z kilku powodów. Po pierwsze ogranicza się ilość odpadów na wysypiskach, a co za tym idzie zanieczyszczenie przyrody. Oprócz tego przetwarzanie odpadów znacznie mniej kosztuje, niż wytwarzanie danych surowców, więc przemawiają za tym także względy ekonomiczne. Od jakoś czasu niezwykle opłacalna stała się utylizacja sprzętu elektronicznego , w dzisiaj używanych elektronicznych urządzeniach znajdują się spore ilości rzadkich, bardzo drogich substancji. Pojawiają się technologie, które pozwalają na ich odzysk, i coraz większa ilość firm robi z tego niezły interes.

pojemniki na odpady

Autor: Maya-Anaïs Yataghène
Źródło: http://www.flickr.com

Lecz tak naprawdę troskę o środowisko naturalne powinno się zacząć od swojego domu. Tak zdawałoby się zwykłe zajęcie, jak sortowanie odpadów i rozdzielenie szkła, domowych śmieci, papieru i plastików powoduje, że da się tak przygotowane odpady (http://www.utylinia.pl) zawieźć do sortowni, w jakiej praca będzie znacznie wydajniejsza i szybsza. W wielu miejscowościach odbiór odpadów zorganizowany został w taki sposób, że po posortowane śmieci suche, to znaczy metale, plastik i papier odbierane są w wyznaczone dni tygodnia.

W inne dni jest wywóz odpadów komunalnych , czyli odpadów organicznych i wszystkiego, co nie udało się przesortować lub uległo dużemu zanieczyszczeniu. Wprowadzona niedawno rewolucja w sortowaniu śmieci początkowo budziła wiele kontrowersji, zwłaszcza że powiększyły się za to opłaty. Lecz ludzie bardzo szybko zrozumieli fakt, że śmieci należy sortować, i dzisiaj zwiększającą się ilość odpadów jakie są wyrzucane do śmietników da się ponownie przetworzyć.