Umowa o zarządzanie w ramach działalności gospodarczej

przez | 23 stycznia 2022
Umowy cywilnoprawne kojarzą się współcześnie raczej niezbyt dobrze i kojarzone bywają głównie z umowami zlecenie oraz o dzieło. Kontrakt menadżerski również jest podobnym typem umowy, ale dużo bardziej prestiżowym. Poza tym, dotyczy przede wszystkim kierowników wyższego szczebla. Czasami błędnie identyfikowany jest z umową o pracę, chociaż w rzeczywistości dużo się od niej różni.

KontraktKontrakt (zobacz zwrot towaru zakupionego przez internet) menedżerski czasami jest nazywany umową o zarządzanie. Właściciel firmy zawiera ją z menadżerem, który w zamian za przychody z działalności wykonywanej osobiście zobowiązuje się do kierowania firmą. Zwróćmy uwagę, iż, kontraktu menedżerskiego nie obrazują tak naprawdę żadne przepisy. Dlatego strony mogą w nim ustalić cokolwiek, zgodnie z zasadą swobody zawierania umów zapisaną w kodeksie cywilnym.

prawo

Należy jednak pamiętać, żeby zapisy nie łamały prawa, ani zasad współżycia społecznego. Dlatego też zawarcie kontraktu menadżerskiego gwarantuje nieporównywalnie większą niezależność w pełnieniu obowiązków niż miałoby to miejsce przy zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę.

Sprawę kontraktu warto zawsze rozważać pod kątem indywidualnego przypadku: charakteru jednostki powierzającej wykonanie obowiązków oraz predyspozycji osoby przyjmującej te zadania do wykonania. Pomocy przy konstrukcji umowy menadżerskiej udzieli przedsiębiorcy kancelaria zajmująca się prawem pracy .

Jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, umowę o zarządzanie obowiązują identyczne zasady jak umowę zlecenie. Słowem z pensji pobierane są składki emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Problem pojawia się, gdy menedżer prowadzi działalność gospodarczą i posiada kontrakt menadżerski w ramach działalności gospodarczej.

kontrakt menedżerski

Autor: 24oranges.nl
Źródło: http://www.flickr.com

Wtedy odprowadza więc już ZUS od działalności i teoretycznie nie musi odprowadzać ich drugi raz od wynagrodzenia (w przypadku umowy zlecenia).

Kontrakt menedżerski jest sensownym pomysłem dla przedsiębiorstwa. A gdy wyniki pracy menedżera nie będą zadowalające dla pracodawcy, umowę można po prostu rozwiązać bez niepokoju o ewentualną ingerencję sądu pracy – nasze źródło.