Szkolenie Six sigma to sposób na to jak w sposób wydajny zarządzać procesem w firmie

przez | 4 sierpnia 2022
Zarządzanie jakością polega na optymalizacji procesów w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoką jakość z ograniczeniem wydatków. Wiąże się to z ciągłym udoskonalaniem procesów produkcyjnych, motywowaniem pracowników i szeregiem innych czynników mających wpływ na jakość produkcji w przedsiębiorstwie. W małej firmie wystarczy sprawny menadżer, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić wiele osób, o tyle znalezienie menadżera odpowiedniego do zarządzania jakością w dużej korporacji jest ogromnym wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe skuteczne nadzorowanie wszystkich procesów we wszystkich oddziałach firmy. W takich okolicznościach najlepiej sprawdzają się metody… statystyczne.

szkolenie biznesowe

Autor: Trentino as a Lab
Źródło: http://www.flickr.com

Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, za wyjątkiem błędu ludzkiego da się skutecznie przewidzieć i wyeliminować.Specjaliści w dziedzinie zarządzania jakością opracowali system zarządzania >>> systemy zarządzania środowiskowego jakości, polegający na metodach statystycznych. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości oznaczającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla ilość dopuszczalnych błędów na miliard operacji, system six sigma dąży do minimalizacji tego czynnika. Menadżerowie dużych firm i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich umiejętność statystycznego przewidywania przyczyn obniżenia jakości, oraz uczy ich eliminowania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i każdorazowo kończy się zdobyciem przez osobę uczestniczącą odpowiedniego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – kolorowymi pasami. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne metody zarządzania jakością jest ukończone szkolenie black belt. Najniższym stopniem wtajemniczenia jest posiadanie białego pasa, następny w kolejności jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych spółek z powodzeniem korzysta z tej metody zarządzania jakością, niektóre z nich robią to już od kilkudziesięciu lat. W takich spółkach pracuje wielu menadżerów posiadających certyfikaty różnego stopnia.
Zarządzanie jakością polega na przeprowadzaniu działań w firmie w taki sposób, żeby połączyć wysoki poziom ze zmniejszonymi kosztami. Wiąże się to ze stałym ulepszaniem procesów w produkcji, zachęcaniem zatrudnionych ludzi i szeregiem odmiennych kwestii mających wpływ na poziom produkcji w firmie. W małej firmie przydatny będzie profesjonalny pracownik, który zna realia rynku i jest kreatywny. O ile wymagania te może spełnić sporo osób, o tyle znalezienie profesjonalisty nadającego się do zarządzania jakością w dużej firmie jest wielkim wyzwaniem. Nie jest bowiem możliwe efektywne kontrolowanie wszystkich czynności we wszystkich oddziałach przedsiębiorstwa.

W tego rodzaju sytuacjach bardzo dobrze sprawdzają się metody… statystyczne. Jak się bowiem okazuje, wszystkie czynniki powodujące obniżenie jakości w firmie, wyłączając błędy ludzkie można skutecznie prognozować i usunąć.
Profesjonaliści w zakresie zarządzania jakością wymyślili system zarządzania jakości, polegający na metodach ze statystyki. Nazywa się on six sigma i swoją nazwę bierze od wartości określającej margines błędu – sigma. Wartość sigma odzwierciedla liczbę dopuszczalnych błędów na miliard czynności, system six sigma dąży do ograniczenia tego czynnika – . Specjaliści od zarządzania dużych przedsiębiorstw i korporacji przechodzą kilkutygodniowe szkolenie, które wytwarza u nich zdolność do statystycznego przewidywania przyczyn pogorszenia jakości, oraz uczy ich usuwania. Szkolenie to jest kilkustopniowe i za każdym razem kończy się zdobyciem przez uczestnika właściwego certyfikatu.
Kolejne stopnie tej metody oznacza się podobnie jak w sportach walki – za pomocą kolorowych pasów. Najwyższym stopniem wtajemniczenia w statystyczne sposoby zarządzania jakością jest odbyte szkolenie black belt. Najniższym stopniem poznania jest otrzymanie białego pasa, kolejny jest pas żółty, później zielony i na końcu czarny. Wiele międzynarodowych firm z sukcesami korzysta z tego sposobu zarządzania jakością, niektóre z nich czynią to już od kilkudziesięciu lat. W tego rodzaju firmach zatruudnionych jest wielu specjalistów mających certyfikaty różnego stopnia.