Specyfika szkoleń o tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy

przez | 6 grudnia 2022
Z kwestiami wiążącymi się z BHP jest do czynienia w dużej liczbie sytuacji. Są to przede wszystkim przypadki wiążące się z pracą zawodową, ale również przykładowo ze studiami. W miejscach, gdzie się pracuje, bezpieczeństwo i higiena pracy zajmują niezwykle istotne miejsce.

Od faktu bowiem, czy zatrudnieni ludzie trzymają się odgórnie ustalonych reguł uzależnione jest ich bezpieczeństwo, a w niektórych przypadkach nawet życie. Dużo w tym aspekcie zależy od tego, jaką pracę się wykonuje, chociażby czy ma się tam styczność z wielkimi i skomplikowanymi urządzeniami, będącymi potencjalnym zagrożeniem dla człowieka. Z drugiej strony jednak nawet pozornie bezpieczna i spokojna praca biurowa musi przebiegać w zgodzie z ustalonymi regułami. Dzięki nim w miejscu pracy jest porządek, a potencjalne zagrożenia są redukowane do minimum. W firmach bardzo ważny jest tak zwany nadzór nad wdrażaniem BHP, a więc sprawdzanie tego, czy wszystkie odbywające się tam zjawiska przebiegają w zgodzie z przyjętymi zasadami.

Postępowanie w razie pożaru

ochrona przecipożarowa

Autor: Oregon Department of Forestry
Źródło: http://www.flickr.com

Z pojęciem bezpieczeństwa i higieny pracy nierozerwalnie wiąże się sprawa ochrony przeciwpożarowej, czyli przykładowo wysokiego poziomu wiedzy w kwestii zachowania się w przypadkach niebezpieczeństwa dla życia. Z tej przyczyny w planie typowych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest obszerne szkolenie mezoterapia szkolenie związane z unikaniem pożarów, a także zachowaniem się w razie ich pojawienia się. Niezwykle istotną rolę pełni wówczas nauka prawidłowego użytkowania różnorodnego sprzętu gaśniczego. Oprócz tego należy wpoić uczestnikom szkolenia zasady poprawnej ewakuacji w przypadku pojawienia się pożaru. Generalnie ta sprawa tworzy zazwyczaj znaczącą część szkolenia BHP.

Szkolenia pod względem BHP w zakładach pracy i na uniwersytetach
Szkolenia BHP poza zakładami pracy organizowane są również na uczelniach wyższych. Studenci przed rozpoczęciem zajęć mają obowiązek zaliczenia tego rodzaju szkolenia, należy je również powtórzyć przed rozpoczęciem kolejnego etapu studiów, na przykład studiów magisterskich. Tak samo pracownicy różnych zakładów muszą odnawiać swoje szkolenia co jakiś czas. Wyszukując w Internecie hasło „szkolenia BHP w Olsztynie” można uzyskać więcej informacji w kwestii oferty szkoleń tego typu organizowanych w Olsztynie.