specjalista z zakresu matematyki finansowej rezerwy

przez | 6 sierpnia 2022
Większość aktuariuszy to wychowankowie kierunków matematycznych i ekonomicznych. Ażeby otrzymać polską licencję aktuarialną, trzeba przede wszystkim zdać cztero etapowy test przed państwową komisją egzaminacyjną i wykazać się dwuletnią praktyką przebytą pod kontrolą innego aktuariusza. Test składa się z części statystycznej, finansowej, problemów z zabezpieczeń majątkowych i życiowych.

Narada biznesmenów

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Krajowy sprawdzian uchodzi za raczej ciężki, na co dowodem jest niska liczba osób, które zdały go na przestrzeni poprzednich kilkunastu lat. Jest to praca zaufania społecznego. Aktuariusz wyznacza zapasy aktuarialne i pozostałe kluczowe parametry w ten sposób, żeby zapewnić zabezpieczenie i dochodowość działalności zakładu ubezpieczeń.

Podstawowym zadaniem aktuariusza zaangażowanego przez towarzystwo ubezpieczeń jest wycena ubezpieczeń, dbałość o odpowiedni stopień zasobów ubezpieczeniowych, ocena projektów reasekuracyjnych, także wszelkiego rodzaju analizy statystyczne i finansowe. Aktuariusz bierze udział w podejmowaniu najistotniejszych werdyktów zakładu ubezpieczeń.

Najistotniejszym przepisem regulującym zawód aktuariusza w Polsce jest Ustawa o działalności ubezpieczeniowej.

Gdy będziesz zdania, że omawiany w tym serwisie artykuł jest godny uwagi, kliknij ten link, a znajdziesz więcej na tej witrynie (http://www.snmw.pl/wycena-monet-i-banknotow-online/) analogicznych materiałów!

Z obsługi aktuariuszy korzystają towarzystwa ubezpieczeniowe i towarzystwa reasekuracji. Aktuariusz nadzoruje też finansowym bezpieczeństwem pracowniczych planów emerytalnych i odmiennych struktur ubezpieczeniowo-emerytalnych. Aktuariusz jest odpowiedzialny za nadzór nad nadzorowanymi systemami nie tylko przed swoim pracodawcą, lecz także przed instytucjami dozoru finansowo-ubezpieczeniowego.

Formowanie zestawień jest skomplikowane, toteż wycena rezerw na świadczenia pracownicze, zgodna z KSR 6, powinna zostać dokonana z wykorzystaniem wykształconego aktuariusza. Aktuariusz określa również zasoby na przyszłe świadczenia pracownicze.

W wiarygodny sposób oblicza wysokości odpraw, premii jubileuszowych i innych płatności na rzecz pracownika, które nie są fragmentem jego wynagrodzenia. Rezerwy na ten cel, przygotowywane procedurami aktuarialnymi, zapewniają lepszą diagnozę wartości firmy.