Rozwój zawodowy jako rozwój indywidualny – twoja pierwsza praca

przez | 7 kwietnia 2022
Pęd transformacji cywilizacyjnych, głównie w wyniku wzrostu technologicznego powoduje, że istota ludzka musi elastycznie reagować na pojawiające się zmiany na rynku pracy i przystosowywać się do nowych wyzwań i wymagań. Łączy się z tym stałe modyfikowanie i rozszerzanie obecnych obszarów, przekwalifikowywanie się, a nieraz nawet kilkakrotne zmienianie zajęcia.

Rozwój zawodowy wpisuje się w rozwój własny jednostki i częstokroć stanowi ważną część funkcjonowania człowieka. Niejednokrotnie też działania pozazawodowe

korporacja

Autor: Jim Larrison
Źródło: http://www.flickr.com

trafiają pośrednio do sfery zawodowej i tym samym ubogacają kompetencje pracownika o nową wiedzę, umiejętności, oraz eksperymenty, niekoniecznie wprost związane z praktykowaną pracą, jednakże być może w którymś momencie potrzebne w jej realizowaniu. Rozwój zawodowy ściśle łączy się z rozwojem osobistym, gdyż są to procesy, jakie w jakimś okresie egzystencji biegną jednocześnie, przenikają się i wzajemnie na siebie wpływają. Przez przeróżne rodzaje dokształcania i pobudzania rozwoju pracownik uzyskuje pułap kompetencji wymagany na lepszych posadach, co otwiera mu dalszą drogę rozwoju zawodowego.

Powiązany artykuł –

Większość pracowników w organizacjach uczestniczy w planowanych przez firmę kursach, indywidualnie poszerza różnorodność swoich umiejętności poprzez udział w szkoleniach zawodowych, czy studiach podyplomowych, sięga dodatkowo po specjalistyczną prasę, szuka informacji w publikacjach, bądź w zasobach internetu.

Dodatkowe treści na podany w tym artykule są Ci potrzebne? Bez paniki. Wejdź w podany link i wszelkie inne wątki tutaj (https://ekspert-plock.pl/) otrzymasz. Zapraszamy!

Jest to przede wszystkim ważne jeżeli jest to pierwsza praca.

Nowemu pracownikowi należy poświęcić więcej uwagi, trzeba w wyższym stopniu ukierunkowywać jego rozwój. Istotne jest także, ażeby we wczesnym okresie pracy ośmielać pracujących do uczestniczenia w przeróżnego typach czynności rozwojowych.

Źródło artykułu:

Rozwój zawodowy to proces stosowany do stworzenia możliwości rozwijania zawodowych zamiłowań i zdolności pracowników. W czasach kultu profesjonalizmu trzeba dodać wszelkich działań w zakresie podnoszenia umiejętności zawodowych, co w efekcie powinno wpłynąć do poszerzania wiedzy i umiejętności w określonym zakresie, a co za tym idzie postęp kariery zawodowej.