Rozwód jako bardzo trudny problem

przez | 8 marca 2022
Decyzja o rozwodzie to niezwykle przykry problem dla partnerów. Rozwód jak i powiązane z tym postępowanie prawnicze stanowi dla obojga małżonków stresujące i pełne wzruszeń doznanie. Rozwód to rozstrzygnięcie ostateczne, w przypadku gdy brak jest szans na utrzymanie małżeństwa. Wymogiem pozwalającym na uzyskanie rozwodu jest trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego.

Rozwód

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
O rozwód – kliknij tutaj – ma prawo wystąpić każdy z współmałżonków i złożyć pozew w Sądzie. Odpowiednio napisany pozew o rozwód przynosi prawdopodobieństwo otrzymania wyroku rozwodowego na pierwszej rozprawie. Jest to kwestia sensownej argumentacji i rozsądnego podejścia do zjawiska rozwodu zarówno przez małżonków jak i ich reprezentantów. Zupełność rozpadu pożycia małżeńskiego znamionuje ustanie między partnerami jakichkolwiek więzi które winny charakteryzować typowe i prawidłowo funkcjonujące małżeństwo.

Źródło –

Znamionuje to zerwanie więzi w wymiarze fizycznym, psychicznym i majątkowym. Trwałość rozłamu symbolizuje jego nieodwracalność, a co za tym idzie brak nadziei na odnowienie więzi łączącej małżonków. Zdarza się, że mąż i żona dochodzą do wniosku, że popełnili pomyłkę zawierając związek małżeński, lecz nie chowają z owego tytułu do siebie urazy ani żalu. Pragną się rozstać kulturalnie, uczciwie rozdzielić majątek i żyć niezależnie. Każdy z nich będzie przebywał osobno i miał swoje życie. W takiej sytuacji pozew rozwodowy bez wymieniania winy jest znakomitym rozwiązaniem stosunku małżeńskiego – kliknij tu.

Sąd zajmuje się także kwestią małoletnich dzieci małżonków, jeżeli strony mają wspólne małoletnie dzieci. Sąd orzeka, któremu z rodziców powierzyć władzę rodzicielską. Ponadto jeżeli chodzi o małoletnie dzieci stron, sąd orzeka także w wyroku rozwodowym, w jakiej wysokości każdy z partnerów jest zobowiązany opłacać alimenty. Wystąpienie o rozwód to zalążek długiej drogi.

Rozwód bez orzekania o winie jest najlepszym i najszybszym rozwiązaniem w sytuacji kiedy mąż i żona decydują się na pojednawcze rozstanie. Natomiast to w jaki sposób rozwiązać dylemat najporządniej doradzi adwokat. To on zadecyduje które rozwiązanie okaże się najlepsze w konkretnym wypadku.