Planowanie ciągłości działania

przez | 9 maja 2022
Wielkie firmy, które są np. dostawcami produktów dla innych przedsiębiorstw powinny utrzymać stałą produkcję nawet w sytuacji powstania bardzo trudnych lub niemożliwych do prognozowania sytuacji – naturalnych kataklizmów, katastrof, ataków terrorystycznych i pozostałych podobnych czynników. Nierzadko takie czynności wiążą się z przeniesieniem lokalizacji firmy oraz całych zakładów produkcyjnych wraz z kosztownymi i zaawansowanymi urządzeniami w zupełnie inne miejsce.

baza danych

Autor: labormikro
Źródło: http://www.flickr.com

Niedawna powódź w Japonii, w czasie której zalało zakłady produkujące części komputerowe pokazuje jak istotne dla rynku finansowego na całej Ziemi są to czynności. Tego rodzaju planowanie postępowania w czasie kryzysu nazywa się planowaniem ciągłości działania.

Planowanie kryzysowe

Ciągłość działania firmy w sytuacji kryzysowej może stanowić o jej dalszym funkcjonowaniu. Dlatego też duże korporacje cały czas kontrolują ryzyko aby określić prawdopodobieństwo pojawienia się różnych niebezpieczeństw.

backup danych

Autor: Vernon Chan
Źródło: http://www.flickr.com

Innym istotnym elementem jest sporządzenie planu postępowania dla jak największej ilości ewentualnych sytuacji. W późniejszym czasie założenia teoretyczne otrzymane na tym etapie wprowadza się w życie, poddając je zbiorowi eksperymentów.

Jeśli zainteresował Cię ten wątek, to pod tym łączem (https://www.traple.pl/) odnajdziesz więcej podobnych danych, które zapewne będą warte zainteresowania.

Następnym etapem planowania kryzysowego jest opracowanie wniosków z wykonanych eksperymentów, oraz zaplanowanie w oparciu o te wnioski zmian w planie działania. Jest to proces stały i cykliczny, wymagający znacznych nakładów pieniężnych i dokonania szeregu szkoleń wśród zatrudnionych.

inżynier informatyki

Autor: Harry Wood
Źródło: http://www.flickr.com

Bezpieczeństwo informacji w firmie

Konieczność zmiany lokalizacji siedziby firmy pociąga za sobą szereg zagrożeń dla ważnych treści składowanych na dyskach twardych firmowych komputerów. Business continuity management wielką wagę przywiązuje właśnie do bezpieczeństwa infrastruktury IT przedsiębiorstwa. Wydostanie się informacji poza firmę miewa groźne skutki nie tylko w postaci strat finansowych, ale też może nieść za sobą następstwa prawne.

Dlatego bardzo ważne jest właściwe zabezpieczanie i szyfrowanie kopii zapasowych dokumentów znajdujących się w siedzibie, jak i odpowiednie ich składowanie. Łączy się to z zestawem kosztownych szkoleń dla pracowników działu IT, jest to jednak inwestycja jak najbardziej opłacalna i zapewniająca dobre skutki.