Pieniądz plastikowy usprawnia codzienne funkcjonowanie, oszczędza nasze finanse i czas, ofiarując ponadto – bezpieczeństwo

przez | 9 marca 2022
Pierwsze karty płatnicze , były kartami zrobionymi z papieru , na których maszynowo wypisane były dane o jej właścicielu. Dopiero w latach 60 XX wieku, oddano do użytku kartę plastikową, która wtedy stała się synonimem zbytku i pozycji społecznej. W naszym kraju pierwsze karty debetowe, dostępne były tylko dla firm.

Karta debetowa

Źródło: http://pixabay.com/
Karta debetowa dla klientów indywidualnych wprowadzona została przez banki do użytkowania pod koniec lat 90. Dzisiaj karty debetowe wyrabiane są do każdego konta osobistego. Karta debetowa potrzebna jest do obsługiwania naszych pieniędzy zgromadzonych na koncie osobistym, do którego została wydana. Najnowocześniejsze karty debetowe to tzw. karty wypukle, posiadające wytłoczone informacje o jej posiadaczu. Taki rodzaj kart pozwala na wykonanie transakcji bezgotówkowej przy pomocy terminala elektronicznego.

Dodatkowo nie ma potrzeby każdorazowego wpisywania kodu PIN albo też uwierzytelniania dokonanej transakcji osobistym podpisem. Karta płatnicza, przyda się przy płaceniu zobowiązań za zakupy dokonane w sieci. Taką kartą płatniczą możemy posługiwać się także za granicą. Płatności kartą płatniczą wypukłą, możemy dokonywać w większości miast w Europie a także w najczęściej odwiedzanych kurortach.

Najpowszechniejszymi kartami debetowymi w naszym kraju są Visa i MasterCard. Wybór karty debetowej spośród tych dwóch oferowanych przez banki kart, ma szczególne znaczenie, zwłaszcza przy płaceniu w innych krajach. Warto pamiętać, by wybierając kartę, zainteresować się ile prowizji bank pobierze od nas za wypłatę pieniędzy w bankomacie za granicą.

Banki to nie tylko usługi polegające na zarządzaniu naszym kontem osobistym. To również inne czynności zastrzeżone tylko dla instytucji finansowych, takie jak przyznawanie kredytów, zakładanie lokat a także udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych. Gwarancje bankowe oraz poręczenia ze strony osób prowadzących działalność gospodarczą, są rozpowszechnioną praktyką w obrocie gospodarczym.

Gwarancje i poręczenia podnoszą ochronę podpisywanej z kontrahentem umowy, ograniczając ryzyko niezrealizowania przez kontrahenta, obowiązków zawartych w umowie.

ekscytujący tekst? Jeśli tak, kliknij tu – w najświeższym tekście (http://www.probudiament.pl/wiercenie-w-betonie/) z pewnością znajdziesz coś absorbującego, zatem ten materiał powinien być dla Ciebie interesujący.

Zabezpieczenie umowy stosowane jest najczęściej przez instytucje administracji publicznej, w sytuacji podpisywania umów z wykonawcami, wyłonionymi w drodze przetargu publicznego, w ramach ustawy Prawo zamówień publicznych.