Od jakich elementów zależy płynność przedsiębiorstwa

przez | 23 maja 2022
Troską każdego przedsiębiorcy jest utrzymanie płynności finansowej prowadzonej firmy. Czy uda się tego dokonać zależy chociażby od tego, jaki jest poziom kapitału obrotowego przedsiębiorstwa.

firma

Autor: Daniel Lobo
Źródło: http://www.flickr.com
Każde przedsiębiorstwo posiada swój majątek obrotowy. Jeśli od tego majątku będą odjęte zobowiązania finansowe, które , które przedsiębiorstwo jest winne dostawcom, zobowiązania z wobec banku na skutek zaciągniętych przez firmę kredytów, pieniądze wydawane na wynagrodzenie pracowników i składki na ubezpieczenie społeczne oraz podatki ujawni się kapitał obrotowy przedsiębiorstwa (kapitał obrotowy netto). Kapitał obrotowy netto to różnica, powstająca po odjęciu bieżących aktywów firmy od krótkoterminowych zobowiązań, które posiada firma. Kapitał obrotowy netto powinien być wyższy niż majątek trwały , który jest własnością firmy. Do cieszących się największą popularnością środków płatniczych zaliczany jest pieniądz.

Wejdź na ten link oraz zobacz więcej Prawo spadkowe Gdynia dokładniejszych danych dotyczących prezentowanego tu artykułu. Na pewno jest on niezwykle atrakcyjny.

Funkcje pieniądza są różnorodne. Funkcje pieniądza to przede wszystkim funkcje płatnicze, obrachunkowe oraz transakcyjne. W przeważającej liczbie przypadków pieniądz pełni również funkcję motywacyjną.

biznesmeni przy komputerach

Autor: Piotr Drabik
Źródło: http://www.flickr.com
Mnóstwo firm, które obecne są na rynku wymagają do realizacji swoich zadań oprogramowania komputerowego. Zdecydowana większość przedsiębiorców wykorzystuje legalne oprogramowanie (nielegalne oprogramowanie w firmie). Znajdują się jednak i tacy biznesmeni, którzy mimo zagrożenia wysoką karą kupują nielegalne oprogramowanie w firmie. Wykorzystywane nielegalne oprogramowanie w firmie, jeśli zostanie wykryte pociąga za sobą odpowiedzialność karną. Właściciel przedsiębiorstwa, który odważył się na umieszczenie na należących do firmy komputerach pirackiego oprogramowania złamał obowiązujące w naszym kraju prawa autorskie. Autor oprogramowania znajduje się pod ochroną przepisów ustawy o ochronie praw autorskich oraz prawa karnego. Właściciel firmy, który zdecyduje się zainstalować na stosowanych w firmie komputerach nieoryginalne oprogramowanie nie tylko utraci sprzęt komputerowy, ale zostanie pociągnięty do odpowiedzialności o charakterze karnym. Może być ukarany karą grzywny, karą ograniczenia wolności, a nawet karą więzienia. Nie warto więc instalować nielegalnego oprogramowania. Oszczędności mogą bowiem zamienić się w ogromne kłopoty. Powinien pamiętać o tym każdy, kto decyduje się na zakup pirackiego oprogramowania do prowadzonej przez siebie firmy (jakie są funkcje pieniądza).