Obowiązki chlebodawcy w stosunku do pracobiorcy

przez | 17 kwietnia 2022
Jednym z wielu blankietów, które winni składać pracodawcy jest ZUS Z-3. Przygotowywany jest przez tych płatników składek, którzy nie są uprawnieni do wypłaty zasiłku, oraz przez płatników, którzy za okres po ustaniu zatrudnienia powierzają należność zasiłku do ZUS-u. W interesie płatnika spoczywa należyte wypełnienie druku, w przeciwnym razie zostanie on zmodyfikowany przez ZUS, w efekcie zawyżając bazę wymiaru zasiłku z przewinienia płatnika.

Ubezpieczenie
Dokument ZUS Z-3 służy określeniu prawa do zasiłku (zobacz przystąpienie do długu) chorobowego i obliczeniu jego wysokości. Mieści dane zarówno o płatniku składek, jak i o ubezpieczonym, oraz spis uzyskiwanych przez ubezpieczonego płac. W prawidłowo zapełnionym ZUS Z 3 powinny znaleźć się dane ewidencyjne płatnika składek, dane ewidencyjne pracownika, czas ubezpieczenia, okresy niezdolności do pracy, jakie mają istotność na prawo do zapłaty zasiłku chorobowego, w tym również informacje na temat niezdolności do pracy wynikłej z wypadku przy pracy, lub miały one miejsce w drodze do pracy, czy też z pracy.

Na prośbę pracownika, pracodawca wystawia zaświadczenie o zatrudnieniu. W owym poświadczeniu wpisuje się, czy opisany pracownik nie znajduje się w okresie wymówienia umowy o pracę, ani w okresie próbnym, a zakład pracy nie jest w stanie upadłości, bądź likwidacji. Wystawca dokumentu ponosi odpowiedzialność prawną w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą. Poświadczenie ważne jest jeden miesiąc od daty wystawienia.

Umowa cywilno prawna na ogół wykorzystywana jest w sytuacji w jakiej pracodawca nie planuje angażować pracownika na podstawie umowy o pracę, ale zależy mu na zrealizowaniu określonych działań, bądź zrealizowaniu jasno wyznaczonych zadań.W przypadku umów cywilno prawnych wolno wyznaczyć

lokalizację i czas realizowania pracy, ale nie jest to konieczne, w wyższym stopniu liczy się samo wykonanie pracy, a nie jej czas i lokalizacja. Najpopularniejszymi umowami cywilno prawnymi są umowy zlecenia a także umowy o dzieło. Trzeba mieć na uwadze, że ani umowa zlecenie, ani także umowa o dzieło nie są umowami o zatrudnienie i nie dotyczy ich prawo pracy.