Obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne

przez | 8 kwietnia 2022
Inwestycje, nieruchomości

Autor: http://sxc.hu
Źródło: http://sxc.hu

Nasze państwo ze równym wzrostem PKB i kurczącym się długiem wyróżnia się na tle Unii Europejskiej. Oznacza to, że obligacje skarbowe cieszą się wzrastającą popularnością i posiadają zaufaniekupujących, a obligacje korporacyjne dają dobre profity. W tym niedługim tekście opiszę trzy rodzaje obligacji, bo ten rok to idealna okazja, by zainwestować i pewnie pomnożyć swoje aktywa.

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe, które emituje państwo. Pieniądze zebrane w ten sposób służą do spłacenia deficytu w finansach państwa i spłacania dawniejszych zobowiązań. Spokojny okres w w naszym kraju oznacza, że inwestycja w nie staje się bardzo bezpieczna, bo Skarb Państwa z pewnością w nadchodzących latach nie zbankrutuje. Emitowane są dwa rodzaje obligacji skarbowych – oszczędnościowe (wyłącznie dla osób fizycznych) oraz rynkowe, przejmowane zwykle przez przedsiębiorstwa i spółki.

Obligacje skarbowe posiadają określone czasy wykupu, od 2 do 10 lat. Oznacza to, że po upływie określonego czasu państwo jest zmuszone do odkupienia od posiadaczy tych obligacji. Naturalnie w międzyczasie da się swobodnie nimi obracać na rynku giełdowym. Stopa procentowa zysku bywa różna, zależne od lat wykupu i od czasu emisji.

Obligacje korporacyjne to też papiery wartościowe, w których emitent (firma prywatna) zobowiązuje się do zwrotu pożyczonej (przez zakup papierów) sumy i oprócz tego do wypłacenia procentów zysku lub też np. zamiany obligacji na udziały, nadania przywileju pierwokupu itp. Jest to zależne wyłącznie od umowy zawartej w czasie nabycia obligacji. Te papiery wartościowe można wykupić na giełdzie, gdzie są dopuszczane do spekulacji przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd.

Listy zastawne są wypuszczane jedynie przez banki hipoteczne. Mają dwa typy: listy hipoteczne i listy publiczne.

Spodobał Ci się ten tekst? Więc odsyłam tutaj (http://www.lubin-adwokat.pl/) – tam odnajdziesz interesujące informacje, które są omówieniem tego zagadnienia.

Odróżniają się od siebie tym, że listy zastawne publiczne są zabezpieczane przez szczególne podmioty, takie jak rząd czy NBP.

Obligacje na stronie