Nowoczesność nową perspektywą dla społeczeństwa, wzrost znaczenia druku w rozmaitych dziecinach życia.

przez | 18 maja 2022
Za przeszłością druku stoi przede wszystkim ochota zapamiętania malowideł, które mają uchronić od zapomnienia daną myśl bądź twórczość. To co ktoś, kiedyś powiedział zostało zapomniane, no chyba że zostało odnotowane.

drukowanie książek

Autor: Waag Society
Źródło: http://www.flickr.com
Czym jest druk? To nic innego jak odbicie grafiki na podłoże drukowe przy zastosowaniu emulsji drukowej. Teraz możemy zauważyć że słowo to kryje w sobie przeróżne techniki drukowania tekstu i obrazu. Możemy to robić przy użyciu tradycyjnych sposobów np. maszyny drukarskiej lub skorzystać z znaczniej nowoczesnych takich jak drukarki czy plotery. Dziś przez to słowo pojmujemy wydruk na skalę wytwórczą dzięki wprowadzanych do drukarń technologii komputerowych czy też sposób taką jak druk – pozostałe wiadomości – cyfrowy. Jednak zanim cywilizacja wynalazła druk, ludzie musieli powielać podręczniki ręcznie.

Według badań historia druku rozpoczęła się w Babilonie. To tam wypalano dzieło i grafiki w glinianych tabliczkach. Następnie był papirus w Egipcie, a później materiały. Jednakże my zajmijmy się właściwą historią. Stosowanie druku w praktyce jest dosyć nowe. Za początek uważa się zastosowanie maszyny Gutenberga, a nie co jak mała liczba osób uważają, próby drukarskie za czasów Starożytnych Chin. Jeśli chodzi o pierwotną technikę poligraficzną, to był to Estempaż. Polegała na wykonywaniu odbitek spośród tekstów wykonanych w kamieniu. Jednak przedmiot, który zasługuje na nazwę wyrobu poligraficznego, to odbitka drzeworytnicza, stworzona w Chinach. Zobacz więcej: kliknij.

papier

Autor: grace_kat
Źródło: http://www.flickr.com
Od tego czasu możemy spekulować o szybkim powielaniu tekstu – zarówno graficznych jak i tekstowych. Wnioskujemy jednak, że historia druku nierozerwalnie łączy się z dziejami papieru, gdyż potrzebny był materiał na którym szybko i starannie wysychała farba drukarska. Pierwsze jednorazowe czcionki zastosowano w Chinach. Najstarszy wydrukowany tekst wywodzi się z VII w n.e. i jest to buddyjski zwój z Dalekiego Wschodu. Jeśli chodzi o najstarszy polski dzieło to jest to terminarz astronomiczny na rok 1474 Kaspera Straube’a. Ciekawostki dotyczące druku, czyli m.in. nowatorskie czcionki, to pochodziły one najczęściej z państw arabskich. Od tamtego momentu w historii druku nadszedł nowy moment, który wprowadził nowe technologie.

Obecnie druk książek unowocześniły komputery. Możemy wyszukać substytuty takie jak e-booki. Jednakże druk to nieodwołalnie jeden z najważniejszych innowacje naszej cywilizacji. Bez niego świat na pewno byłby uboższy.