Nie taka kasa rejestrująca okropna jak ją malują i na dodatek możemy dostać zwrot kosztów za stosowanie

przez | 6 lutego 2022
Nie opłaca się unikać obowiązku zakupu kasy fiskalnej. Wykonujący prace, które zobligowane są ustawą do używania kasy fiskalnej a dokonują sprzedaży z jej pominięciem – nakryci na „gorącym uczynku” muszą posiadać świadomość, że grozi im kara grzywny.

Ustanawiający przepisy prawa ustawą dotyczącymi VAT, nałożył na uczestników obrotu gospodarczego obowiązek fiskalny (źródło) polegający na rejestracji czynności handlowych. Realizacja ewidencji obrotu oraz kwot podatku należnego powinno być sporządzone przy wykorzystaniu kas fiskalnych. Firmom, które stosują kasę fiskalną należy się ulga na zakup kasy fiskalnej w wysokości 700 zł. Aby otrzymać prawo do ulgi trzeba pamiętać o zachowaniu kilku podstawowych kwestii, których nie dotrzymanie może zaowocować odmową otrzymania odpisu.

Banknoty

Autor: frankieleon
Źródło: http://www.flickr.com

Po pierwsze należy uważać by zafiskalizować kasę w terminie. Dalej, najpóźniej na jeden dzień przed fiskalizacją przesłać do wskazanego miejscowo urzędu skarbowego, pisemne powiadomienie o ilości i datach wdrażanych do stosowania kas fiskalnych. Następnie, w ciągu 7 dni od dokonania fiskalizacji przekazać do właściwego urzędu skarbowego następne oświadczenie tym razem powiadamiające o miejscu zainstalowania kasy fiskalnej. Ostatnim wymogiem decydującym o uzyskaniu zwrotu części kwoty za wdrożenie kasy fiskalnej jest okazanie w urzędzie skarbowym, do którego wcześniej złożono oświadczenie, dowodu zapłaty całej należności za nabycie kasy fiskalnej.

Kasa rejestrująca jest jednym z elementów zapewniających ochronę praw konsumenckich na rynku detalicznym. Każda osoba dokonująca zakupu albo nabywająca usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Paragon fiskalny w formie wydruku z kasy fiskalnej umożliwia nabywcy egzekwowanie swoich praw w przypadku, kiedy nabyty produkt lub usługa nie odpowiada jakości deklarowanej przez wytwórcę lub posiada wady. Paragon umożliwia klientowi kontrolę rachunkową i rzeczową rozliczenia transakcji. Klient na podstawie paragonu może porównać ceny w różnych sklepach.

Czy masz chęć poznać tę tematykę z zupełnie innej perspektywy? Jeśli tak, to przeczytaj też wpisy z www, które znajdziesz gdy klikniesz tu.

W sytuacji nie odprowadzenia przez płatnika w wyznaczonym terminie podatku VAT, fiskus obciąża podatnika odsetkami za zwłokę (link). Zaległość podatkową i odsetki za opóźnienie, można obliczyć korzystając z tzw. kalkulatora procentów podatkowych.