Najczęściej wykorzystywane dystrybutory

przez | 1 czerwca 2022
Najczęściej użytkowane dystrybutory do paliwa to te, które nabywca obsługuje osobiście. Pierwszy stopień ogranicza się do nalania paliwa do ilości wymaganej i manualne wyłączenie pistoletu po osiągnięciu należytej liczby litrów, lub kwoty do zapłaty.

Drugi stopień zapewnia ustawienie na klawiaturze ilości litrów, albo kwoty, po zrealizowaniu jakiej pistolet się wyłączy.

paliwo

Źródło: pixabay

Trzeci stopień samoobsługi polega na sprzęgnięciu dystrybutora z wpłatomatem, i tym samym eliminuje konieczność pobierania opłat przez załogę.Dystrybutory paliwa (więcej: ) to zasadnicze i nadzwyczaj wymyślne narzędzie na stacji paliw. Ich wielkość jest zależna od zakresu i wielkości stacji.Najnowsze dystrybutory dzięki użyciu systemu odsysania par benzyn są przyjazne dla otoczenia naturalnego. Na dodatek spełniają one każde bieżące normy dotyczące emisji par dając gwarancję bezpieczeństwa ekologicznego.Pistolet do paliwa to konieczne urządzenie na każdej stacji, zobacz: . Zaopatrzony jest on w dźwignię gwarantującą blokadę kurka na jednej z trzech położeń. Dzięki samoczynnemu zaworowi bezpieczeństwa nalewanie paliwa zostaje automatycznie przerwane z momentem dopełnienia zbiornika, upadku pistoletu, także w wypadku ustawienia, czy też łapania pistoletu wylewką do góry.

W zależności od typu dystrybutora pistolet urządzony jest w stosowny rodzaj uchwytu, umożliwiający proste odwieszanie i zamykanie pistoletu w kieszeni.

paliwo

Autor: OER Training
Źródło: http://www.flickr.com

Przepływomierz zezwala na pozyskanie bardzo dokładnych pomiarów zużycia i spalania paliwa. Wydatek samego przepływomierza i jego montażu jest spory, ale jest to najbardziej dokładna procedura pomiaru. Zezwala na bardzo szczegółowe rozliczanie zużytkowania. Licznik przepływu paliwa nie może być zamontowany przy każdym rodzaju napędu i układu paliwowego. Warto sprawdzić: licznik przepływu paliwa. Dobrą procedurą jest pomiar za pomocą przepływomierza w zestawieniu z danymi z pływaka, albo sondy, osiąga się szczegółowe związki zużycia i podstawową informację o tankowaniach i prawdopodobnych brakach, lub kradzieży paliwa.

Kiedy już przeczytasz ten tekst, to spojrzyj również na podobne wpisy (https://paudio.pl/pl/produkty/glosniki-dso/), które zawierają równie wciągające informacje – one niezwykle Cię pochłoną.

Licznik na podsumowaniu wskaże dokładne deficyty, a pływak miejsce, gdzie wystąpiły niepoprawności.