Na czym polega rozprawa rozwodowa? Jakie są przeprowadzane czynności? Co jest najważniejsze?

przez | 23 listopada 2022
Sprawa rozwodowa często jest dość dużym problemem. To przede wszystkim bardzo niekorzystna sytuacja dla małżonków, jednak chyba jeszcze gorsza dla dzieci. Sąd w trakcie tego typu postępowania powinien ustalić fakty dotyczące rozkładu pożycia i zbadać sytuację małoletnich dzieci. Co warto jeszcze na ten temat wiedzieć?

sprawa rozwodowa

Autor: Cordell and Cordell
Źródło: http://www.flickr.com
Pierwsza rozprawa najczęściej wyznaczana jest po minięciu kilku miesięcy od złożenia pozwu – czytaj więcej. Jeśli strona będzie podczas rozprawy nadal podtrzymywać powództwo, sąd rejonowy Olesno zorganizuje wstępne przesłuchania stron. Sąd powinien wtedy zbadać, czy więzi fizyczne jak i psychiczne, jakie łączyły małżonków faktycznie ustały. Nawet sporadyczne kontakty seksualne małżonków w trakcie postępowania rozwodowego potrafią doprowadzić do odmowy udzielenie rozwodu, oczywiście za wyjątkiem, gdy takie kontakty były wmuszane. Jeśli chodzi o rozwody, to sąd bada także czy pomiędzy parą ustała więź natury gospodarczej.

Chodzi o to, czy prowadzą wspólnie gospodarstwo domowe. Lecz samo istnienie takiej więzi nie będzie aż tak dużą przeszkodą by uzyskać rozwód. Po początkowym przesłuchaniu stron sąd zarządzi postępowanie dowodowe, które ma na celu stwierdzenie całkowitego i trwałego rozkładu pożycia, jak również mogące mieć miejsce orzeczenie o winie któregoś z małżonków. Gdy chodzi o dobro małoletniego potomstwa lub małżonkowie nie mają zgody, odnośnie kwestii winy sąd – przejdź – zaczyna przesłuchanie świadków. Mogą nimi zostać osoby niespokrewnione, na przykład sąsiedzi, znajomi, ale też członkowie rodziny. Jeżeli sąd zadecyduje, iż małżeństwo jeszcze rokuje na przyszłość może skierować strony do mediacji. Takie skierowanie często ma na celu zjednanie małżonków, lecz często dotyczy to też rozstrzygnięcia pewnych sporów, jak alimenty czy kontakt z dziećmi.

Więcej na ten temat:

podział majątku

Autor: siti fatimah
Źródło: http://www.flickr.com
Strona nie ma obowiązku jednak wyrażać zgodny na takie mediacje. Celem określenia sytuacji życiowej nieletnich sąd może zlecić wykonanie wywiadu środowiskowego. Może też skierować opiekunów oraz ich pociechy na wniosek jednej ze stron albo z urzędu do rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego, aby ustalić więzi jakie łączą dzieci z każdym z rodziców. Każdy z rodziców może wynająć specjalistę, najlepszy jest adwokat, dzięki czemu sprawa rozwodowa może być przeprowadzona bardziej profesjonalnie.