Miejsca pomiarów i dozoru – jaka jest ich rola?

przez | 26 maja 2022
Producenci maszyn są zobowiązani do wykonania czynności oceny zgodności swoich maszyn zgodnie z wymaganiami określonej prawem dyrektywy (tak zwanej Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE), która opisuje ustandaryzowany poziom bezpieczeństwa, gwarantujący swobodny ruch produktów w UE. Przez sporządzenie deklaracji zgodności i oznaczenie jej znakiem CE gwarantują oni, że urządzenie albo towar spełnia wszystkie bazowe wymagania tego dokumentu dotyczące zdrowia i ograniczenia do minimum źródeł niebezpieczeństwa.

maszyna

Źródło: sxc.hu
Ocena bezpieczeństwa maszynmaszyn >>> ocena maszyn oraz zagadnienia konstruowania maszyn i przygotowywania ich dokumentacji to bardzo obszerny temat. W przypadku projektantów maszyn do ich oceny konieczne jest wzięcie pod uwagę szeregu danych (parametrów) dotyczących komponentów stosowanych w tworzonym systemie bezpieczeństwa. Są parametry określające najczęstsze przyczyny awarii. Ocenia się także poziom możliwej niezawodności bezpieczeństwa (koniecznie – kliknij tutaj)Do wielu ocen stosuje się rozmaite aparaty testujące. Od pewnej chwili przepisy powiązane z normami bezpieczeństwa i zagadnieniami typu: ocena dostawców albo ich przyporządkowanie, są zintensyfikowane. Firmy produkujące i dystrybuujące komponenty będą powinni zapewnić swoim kontrahentom pakiet kompleksowych informacji, co na pewno będzie konieczne do wyznaczania właściwych parametrów, jakim podlega ocena dostawców – więcej.

Wygląda na to, że wielu dostawców nie posiada odpowiednich danych lub funkcjonują one w takiej formie, że by otrzymać dane zgodne z obowiązującymi restrykcjami, projektant musi wykonać dodatkowo dużą ilość symulacji pomocniczych a ponadto zagwarantować, iż wzięte zostały pod uwagę stosowane dane. Dochodzą do tej kwestii również kwestie interpretacji niektórych przepisów w praktyce, jakim podlega ocena bezpieczeństwa maszyn.

Oczywiście pojawiają się tu kwestie różnego rozumienia pojęć normy i kategoryzowania wszelkich maszyn i ich komponentów. Ponadto dyrektywa reguluje także kwestię bezpieczeństwa związaną z obsługą maszyn zgodnie z ich instrukcjami. Integralnym elementem dostawy urządzeń jest właśnie instrukcja obsługi. Błędne informacje znajdujące się w instrukcji mogą mieć konsekwencje prawne, jeżeli przyczyniły się do wypadku w trakcie jej działania.