kodeks podróżującego

przez | 2 września 2022
Prawa pasażera to obwarowane świadectwem prawnym wagi prawnej niezbywalne reguły przypadające pasażerom środków komunikacji ogólnej, których podróż ma wszelki związek z terenem wiadomego kraju, lub organizacji ponadnarodowej. Intencją tych przepisów jest zabezpieczenie głównych spraw podróżnych w sytuacji niewygody spotykających ich w przypadku zaburzenia ich planu podróży. Najistotniejsze z nich, to prawo do obrony, prawo do przeistoczenia projektu podróży, bądź wycofania z niej za zwrotem całkowitego kosztu biletu.

samolot

Autor: Michael Coghlan
Źródło: http://www.flickr.com
Dziś na terenie Unii Europejskiej, szczególna troska prawa pasażera dotyczy nie jedynie pasażerów samolotów, ale również jednostek jadących koleją, autokarem bądź statkiem. W podobny sposób im łatwiej jest otrzymać naprawienie szkody za np. spóźnienie przewoźnika. Zasady obowiązują na terenie całej UE.W ciągu ostatnich trzydziestu lat Europa przeżywa rozwój komunikacyjny. Dla milionów Europejczyków wyjazdy stały się normalnością. Wszyscy mają możliwość korzystać z potencjału podróżowania zgodnie z obligatoryjnymi przepisami (wszystko co musisz wiedzieć na temat praw pasażerów).Pasażerowie muszą dysponować kompletną informacją w temacie praw dotyczących jeżdżenia, żeby zdołali egzekwować swoje prawa pasażera w razie pojawienia się problemu, bez względu na środek lokomocji, z którego korzystają i trasę wyjazdu niezależnie od tego, czy zachodzi ona jedynie w terenie jednego kraju członkowskiego, kilku państw UE, bądź też poza jej granicami.Mimo powiększonego systemu ochrony praw (polecamy poznaj szczegóły) pasażerów, wielu z nich nie ma świadomości dotyczącej przysługujących im uprawnień. Z danych wynika, że więcej niż połowa pasażerów samolotów nie zna swoich praw podczas wyjazdów. Dlatego Unia zainicjowała akcję informacyjną, posiadającą na celu wiedzę podróżujących o przypadających im uprawnieniach. Na wszystkich systemach mobilnych otwarta jest też aplikacja naświetlająca prawa pasażera i udzielająca wiadomości o instytucjach, z jakimi trzeba się skontaktować w sytuacji problemówUnia Europejska zobowiązała się do opracowania taktyki transportowej z myślą o wszystkich podróżujących.