Kiedy stosować outsourcing IT w firmie?

przez | 3 sierpnia 2022
Outsourcing to nowoczesny model zarządzania firmą przekazujący w zarządzanie partnerowi zewnętrznemu zadania, które w sposób bezpośredni nie wiążą się z podstawową działalnością firmy. Outsourcing IT jest coraz powszechniejszym rozwiązaniem wykorzystywanym przez firmy, które pragną, aby procesy informatyczne w ich przedsiębiorstwach przebiegały efektywnie, bez zatrudniania na stałe sztabu informatyków.

Takie rozwiązanie jest coraz powszechniejsze również dlatego, że zazwyczaj przyczynia się do obniżki kosztów w przedsiębiorstwie. W ramach outsourcingu IT możemy wyodrębnić kilka podstawowych obszarów. Są to między innymi: hosting, a także pokrewne usługi opierające się na wykorzystaniu data center, administracja systemami IT, help desk IT, usługi dotyczące systemu kopii zapasowych oraz replikacji systemów informatycznych.

Aby zyskać pewność, że tajne dane w firmie są dostatecznie dobrze chronione, sprzęt jest eksploatowany efektywnie, a wszystkie aplikacje, wykorzystywane w firmie, mają wymagane licencje, przeprowadzamy audyt informatyczny. Może on być przeprowadzony na obszarze pojedynczej stacji ogólnie traktowanego sprzętu IT. Audyty IT powinno się przeprowadzać okresowo, aby zyskać pewność, że firma pod względem informatycznym funkcjonuje właściwie, w przeciwnym razie możemy narazić się na poważne konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. Zwykle audyt przeprowadza u nas firma świadcząca nam usługi outsourcingowe, jeśli z takową współpracujemy, jeśli nie, możemy skorzystac z usług dowolnej firmy prowadzącej consulting IT.

WD SmartWare 1.3

Autor: Tabasco PR
Źródło: Tabasco PR

Analiza , która przeprowadzają firmy konsultingowe może zaowocowac powstaniem wielu ciekawych rozwiązań, które często są projektowane na platformie sharepoint. Do typowych przykładów tego typu rozwiązań zalicza się: projektowanie i wdrażanie intranetu, stworzenie nowego, efektywnego obiegu faktur, czy obiegu wszystkich dokumentów, obiegu delegacji i wniosków urlopowych, zaprojektowanie systemu kancelaryjnego oraz projektowanie innych specjalistycznych aplikacji. Dzięki temu można wpłynąć na poprawną wymianę informacji, efektywnie zarządzać dokumentami i tworzyć potrzebne raporty usprawniające proces decyzyjny.