Jeżeli zaczynasz nową pracę, dowiedz się na czym polegają obowiązkowe kursy BHP

przez | 7 września 2022
Jeśli zaczynasz pracę w nowej firmie musisz mieć świadomość, iż Twój pracodawca powinien skierować Cię na obowiązkowe kursy BHP. W szkoleniu BHP muszą wziąć udział wszyscy pracownicy, niezależnie od stanowiska i rodzaju wykonywanych czynności. Zgodnie z normami prawnymi wyróżniamy dwa rodzaje szkoleń BHP: szkolenie wstępne i okresowe. Udział we wstępnym szkoleniu jest warunkiem podjęcia pracy przez nowo zatrudnionego pracownika.

Co to znaczy? Pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie wstępne, przed wydaniem pracownikowi zezwolenia na pracę. Dlaczego? W świetle Kodeksu pracy warunkiem podjęcia pracy jest posiadanie wymaganych kwalifikacji a także umiejętności. Ponadto pracownik powinien również znać przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podczas kursu wstępnego przeprowadza się instruktaż ogólny a także stanowiskowy. Dzięki instruktażowi ogólnemu pracownik jest w stanie zaznajomić się z zapisami prawnymi związanymi z bhp, które są określone w Kodeksie pracy oraz w regulaminie pracy, jeżeli pracodawca posiada taki dokument. Ponadto w czasie kursu każdy uczestnik dowiaduje się, jak powinien udzielać pierwszej pomocy.Szkolenie nie może trwać krócej niż 90 minut.

Z kolei instruktaż stanowiskowy jest bezpośrednio powiązany z konkretną pracą, którą pracownik będzie wykonywał.

Zainteresował Cię ten artykuł? Zobacz i sprawdź kredyt w niemczech dla polaków szybko, w tym miejscu znajduje się coś, co z pewnością również będzie równie ciekawe.

Szkolenie odbywa się na stanowisku pracy pracownika. Podczas szkolenia pracownik dowiaduje się, jak powinien wykonywać swoje obowiązki, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. Odkrywa zagrożenia, związane ze stanowiskiem, na którym będzie pracował a także sposoby zapobiegania im. Od czego uzależniony jest czas kursu? Czas szkolenia musi być ustalony na podstawie przygotowania zawodowego pracownika, jego stażu pracy a także rodzaju pracy a także pojawiających się na stanowisku niebezpieczeństw.Natomiast szkolenia okresowe są przeznaczone dla pracowników uprzednio zatrudnionych. Mają usystematyzować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo pracownicy poznają nowe przepisy. Szkolenia mogą być przeprowadzane w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szczegóły: .

Jak znaleźć profesjonalną firmę, która przeprowadzi szkolenie?

Sprawa jest prosta. Jeśli szukasz firmy szkoleniowej, możesz posłużyć się Internetem, wpisując przykładowo: szkolenia BHP Warszawa. Natychmiast zobaczysz ile masz możliwości w tym zakresie.Jeśli chcesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi także możesz wspomóc się internetem, wpisując nazwę kursu i wskazaną miejscowość. Jednak niezależnie na to, czy planujesz przeprowadzić szkolenia BHP w Łodzi, czy w Warszawie lub w innym mieście dobrze sprawdź firmę szkoleniową.

Czy wszyscy powinni uczestniczyć w szkoleniu BHP?

Jest możliwość zwolnienia jedynie ze szkolenia okresowego, jeżeli dany pracownik poświadczy odbycie takiego kursu w czasie od 6-ciu do 12-stu miesięcy wstecz. Należy pamiętać, iżzakres tematyczny szkoleń musi być jednaka. Nie istnieje opcja zwolnienia ze szkolenia wstępnego.