Istotne sprawy dla osób pracujących.

przez | 4 sierpnia 2022
W artykule omówione zostaną ciekawe kwestie dla osób pracujących. W artykule omówiona zostanie homologacja, wolne za nadgodziny oraz sprawa vat-u usług budowlanych. Homologacja jest to pozwolenie na korzystanie z urządzenia na terytorium państwa, które wydaje pozwolenie, przyznawane przez daną instytucję. Użytkowanie sprzętu, który jej nie posiada powoduje, iż za uszkodzenia albo szkody spowodowane użytkowaniem odpowiada użytkownik.

Książki prawnicze
Obowiązkowi homologacji podlegają urządzenia które są określone we właściwych przepisach prawnych. W Polsce przeglądowi homologacyjnemu podlegają wszystkie pojazdy mechaniczne importowane do naszego kraju spoza krajów Unii Europejskiej. Cena takiego przeglądu w poszczególnych przypadkach może wynieść 5000 €. Więcej na stronie .

Jeśli chodzi o usługi budowlane vat w wysokości 8% – stosuje się go do remontu budynków lub lokali mieszkalnych . Przy świadczeniu usług remontowych wraz z towarem, dla ustalenia właściwej stawki VAT, znaczenie ma także określenie, co jest przedmiotem sprzedaży, tzn. czy podatnik dokonuje dostawy towarów, czy świadczy usługę. Zmniejszoną 8% stawkę VAT stosuje się do dostawy, budowy, remontu, odnawiania, termomodernizacji albo przebudowy obiektów budowlanych albo ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym jakie dotyczy całkowitej powierzchni użytkowej. Użycie prawidłowej stawki VAT uzależnione będzie od postanowień umowy dotyczącej wykonania robót budowlanych. Jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane w budynkach zbiorowego zamieszkania jako całości – to należna stawka będzie wynosiła 8%. Jeśli jednak w umowie zostanie wskazane, że roboty budowlane dotyczyć będ?zsypy budowlanególnych części budynku, czyli powierzchni mieszkalnych jak i odrębnie powierzchni niemieszkalnych, wtenczas w odniesieniu do usług wykonywanychbudowlane – znajdź więcej -ci mieszkalnej zastosowanie znajdzie 8% stawka podatku, natomiast do usług wykonywanych w części niemieszkalnej – vat wynosi 23%.

Pracę świadczoną przez pracownika w nadgodzinach należy rozliczyć niezależnie od pracy wykonanej przez niego w ramach etatu. W zamian za czas przepracowany w nadgodzinach można między innymi udzielić czasu wolnego. Trzeba przy tym kierować się przepisami określonymi w KP.

Wolne za nadgodziny różni się zależnie od tego, czy wystąpił o nie pracownik, czy też wynika to z decyzji pracodawcy. KP Stanowi, że gdy z wnioskiem o wolnego w zamian za nadprogramowe godziny wystąpi pracownik, pracodawca udziela mu czasu wolnego w tym samym wymiarze. Oznacza to, że za każdą nadgodzinę udziela się godziny czasu wolnego od pracy. W sytuacji kiedy udzielenie czasu wolnego następuje wyłącznie z inicjatywy pracodawcy, pracownik za każdą przepracowaną nadgodzinę otrzymuje 1,5 godziny czasu wolnego.