Egzekucja wierzytelności na rachunku bankowym dłużnika

przez | 26 maja 2022
Zajęcie rachunku bankowego dłużnika wykonane zostaje z momentem doręczenia bankowi zajęcia wierzytelności dłużnika z tytułu prowadzenia rachunku bankowego. Bank zobligowanym jest zająć rachunek bankowy trasata nawet w wypadku nie wskazania przez wierzyciela szczegółowo numeru rachunku bankowego. Wystarcza zatem informacja wierzyciela, że trasat może w konkretnym banku prowadzić rachunek bankowy.

Najlepiej więc wniosek o zajęcie wierzytelności wskazywał kilka najpopularniejszych banków. Duplikat zajęć komornik doręcza też wierzycielowi. Bank zobligowany jest odpowiedzieć na zajęcie komornikowi czy prowadzi rachunek bankowy trasata, wypłacić egzekutorowi zajętą wierzytelność, jak też określić potencjalne przyczyny braku możliwości wypłaty środków .

Dług

Autor: Free Creative Commons Images for Colorful Souls!
Źródło: http://www.flickr.com

Wierzytelność z tytułu rachunku bankowego zajęta będzie do wysokości żądania głównego wraz z odsetkami oraz wszystkimi wydatkami powstałymi w toku procesu oraz egzekucji. O ile na rachunku bankowym znajduje się kwota przekraczająca kwotę zajęcia, bank wypłaci dłużnikowi nadwyżkę. Zajęciu nie podlegają sumy określone na pokrycie kredytu bankowego, ewentualnych opłat stałych za prowadzenie rachunku, kwot określonych na pokrycie powstałego debetu. Nadto nie podlegają zajęciu kwoty spieniężone dłużnikowi za uposażenie za pracę, taksy jak też pozostałe podatki publiczne.

W praktyce zdarza się, że kwota wynagrodzenia za pracę trasata już po potrąceniu, zajmowana bywa na rachunku bankowym. Bywają zatem sytuacje, iż 100 % wynagrodzenia trasata podlega egzekucji. W podobnym przypadku u pracodawcy trasat może złożyć oświadczenie z podaniem o wypłatę potrąconego uposażenia do rąk własnych, po czym skierować wniosek do egzekutora o powstrzymanie egzekucji w zakresie wynagrodzenia za pracę znajdującego się na rachunku .

Analogiczną prośbę dłużnik skieruje do wierzyciela bo w praktyce egzekutor zareaguje powstrzymaniem jak wyżej, wyłącznie na wniosek wierzyciela. W innym przypadku służy dłużnikowi skarga na działania egzekutora.

W każdym przypadku korzystna może być ugoda z dłużnikiem. W wypadku kiedy z dłużnikiem nie można się dogadać, pozostaje giełda długów na jakiej można naszą wierzytelność sprzedać.więcej w serwisie serwis chłodni warszawa serwis chłodni warszawa/J]