Czemu nowe firmy kończą działalność tak szybko? Jak sprawić by z naszą firmą tak się nie stało, na jakie rzeczy zwrócić szczególną uwagę?

przez | 3 sierpnia 2022
Statystyki pokazują smutną prawdę oraz mówią, że około trzech do czterech na pięć zakładanych przedsiębiorstw upada w ciągu dwóch lat działalności. Co ważne w tej kwestii, sam moment rejestracji przedsiębiorstwa, którego obawia się sporo ludzi, nie jest najtrudniejszy. Częściej jest tak, że trudności powoduje późniejsza aktywność, to znaczy stałe oraz konsekwentne rozwijanie własnego biznesu. Z jakiego powodu tak jest? Czemu tak dużo przedsiębiorstw bardzo szybko kończy swoją działalność?

umowa

Źródło: pixabay

Z pewnością jest sporo przyczyn, jak załamanie gospodarki, silna konkurencja czy inne czynniki, jakie z wolna, acz konsekwentnie doprowadzają do upadku działalności. Bardzo często jednakże za kiepską kondycję przedsiębiorstwa odpowiada zła jakość rządzenia firmą. Przede wszystkim każdy z przedsiębiorców musi być znawcą w wielu dziedzinach, to oznacza, iż powinien posiadać dużą wiedzę na każdy temat, przykładowo księgową i wiedzieć czym jest kod pkwiu (kod pkwiu). Zarządzanie przedsiębiorstwem możemy rozpatrywać na kilku różnorodnych poziomach, analizując je zależnie od wielkości firmy, od modelu teoretycznego, na którym się ono opiera, lecz jednocześnie i obszaru, jakiego dotyczy. Istnieje więc wiele obszarów takiego zarządzania, możemy wymienić zarządzanie finansami, sprzedażą albo też zasobami ludzkimi. Zarządzanie jest zestawem działań, który obejmuje planowanie jak i decydowanie o wielu rzeczach, organizowanie, kierowanie ludźmi jak też kontrolowanie różnych działań, przykładowo prawno-organizacyjnych. Niezbędna jest znajomość różnych zagadnień, przykładowo umowa zlecenie a działalność gospodarcza, to sprawia, że wszelkie czynności są przez nas kontrolowane, za więcej rzeczy możemy być odpowiedzialni – podatek (czytaj też umowa zlecenie a dzialalność gospodarcza).

faktury

Autor: Ken Teegardin
Źródło: http://www.flickr.com

Zarządzanie więc możemy określić jako ogół procesów i działań, które podejmuje się w celu doskonałego działania przedsiębiorstwa, dla dobrego osiągania jego celów. Dlatego więc zarządzanie to panowanie nad każdym obszarem, który jest szczególnie strategiczny dla sukcesu naszego przedsiębiorstwa. Właściciel tej firmy powinien posiadać rzeczywiście dużą wiedzę na ten temat, wiedzieć czym jest vat r interaktywny, być dobrym w kontaktach z ludźmi, posiadać wiedzę odnośnie sprzedaży oraz marketingu, w tej sytuacji jest szansa, że taka firma będzie funkcjonować dłużej niż dwa lata: formularz vat r interaktywny.