Zastosowanie programu kadry i uposażenia

przez | 10 lipca 2021
Jednostkom zajmującym się w firmie zagadnieniami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym oprogramowanie kadry i płace niezwykle uprości pracę. Zapewnia on na prowadzenie rejestracji osobowej w jednostce, wystawianie każdego rodzaju umów, ewidencjonowanie należności, prócz tego obsługuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, także wystawia zeznania podatkowe, również ZUS.

Dla przedsiębiorstw potrzebujących szczególnych rozstrzygnięć, dostępne są projekty w odmianie rozszerzonej. Kadry i Płace to projekt zaprojektowany dla jednostek zatrudniających personel. Gwarantuje komfortowe i momentalne kalkulowanie listy płac, oraz układa szczegółowe i jasne wydruki przeróżnych zaświadczeń połączonych z kadrami i płacami. Co więcej, oprogramowanie umożliwia prowadzenie bazy danych personelu, ewidencję umów (zobacz https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowy-na-czas-okreslony-zmiany-i-przepisy-przejsciowe), oraz ewidencję czasu pracy. Przy użyciu możliwości kombinacji graficznych i tabelarycznych, wykonalne jest komponowanie rozbudowanych protokółów w oparciu o wdrażane do programu dane.Program kadry (jeszcze więcej) i płace umożliwia prowadzenie rejestrów nieskończonej ilości pracujących. Jest ewentualność kreowania osobistej bazy wzorów umów o pracę i innych druków.

Dokumenty

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Program kadry i płace umożliwia rozliczanie pracujących zaangażowanych na o umowę o pracę, umowę o dzieło i umowę zlecenie. Aplikacja policzy spisy płac za pojedyncze miesiące dla wszystkich wpisanych w programie pracujących, także zbiorczych list płac. Poprowadzi drobiazgową listę obecności i rozkładów czasu pracy personelu. Zobacz też

Program kadry i płace wykona poszerzone rejestry graficzne i tabelaryczne na obszarze opcjonalnego okresu, w oparciu o zapisane w programie dane, np. comiesięczne zestawienie pełnych kosztów pracodawcy poszczególnych pracowników w podziale na miesiące, albo lata.
Nowoczesne, funkcjonalne programy kadrowo-płacowe, wspomagają pracę sekcji kadr i rachuby płac w jednostkach o dowolnym kierunku działalności. Programy do kadr i płace, w wysokim stopniu uproszczą kierowanie ewidencji kadrowej i różnych rozrachunków. Całkowicie sprawdzają się w pracy na jednym stanowisku. Czytaj też