Zaraza umysłu – czyli co to jest mem i skąd jego fenomen

przez | 26 lipca 2021
W jaki sposób formują się zachowania kulturowe? Jak rozwija się dzisiejsze społeczeństwo i w którą stronę prowadzą procesy przekazywania podstawowych jednostek informacji? Wszystkie te nurtujące zagadnienia zbiegają się właściwie w jednym miejscu, a poprzedza je inne pytanie – co to jest mem?

Ewolucja kulturowa,

laptop

Źródło: flickr.com

w którą włączona jest oczywiście i ewolucja wiedzy, może być kształtowana na podstawie tych samych, podstawowych zasad wariancji tudzież selekcji, jak w procesie ewolucji biologicznej. Obserwacja ta dotyczy nie tylko zmian, jakie mają miejsce w obrębie genu – mianowicie fundamentalnej strukturze zaangażowanej w proces przekazywania treści genetycznej, ale również ma wpływ na nowy wariant jednostki informacji kulturowej, ukryty pod pojęciem memu. A zatem, porady (zobacz co to jest mem)? Zgodnie z zasadami memetycznego rozproszenia, mem jest nośnikiem informacji kultury, zdolnym do niezwykle skutecznego rozprzestrzeniania się wraz z myślą, od umysłu do umysłu następujących po sobie nosicieli. Pociąga to za sobą niewyobrażalne skutki. Skuteczną miarą analizy właściwości tego indywiduum zdają się być darmowe systemy operacyjne. Musisz sprawdzić: . Zachowania kulturowe wykazują pewne wspólne właściwości. Jednostka indywidualna, której zaszczepiony został mem, przetwarza go dalej. Tego rodzaju transfer może być interpretowany jako typowy proces replikacji, nieustannie zachodzący w biologii. Znaczy to, że zaaplikowana informacja zachowuje się jak nadajnik, a sam proces transferu jest kontynuowany. Wniosek może z tego płynąć niezwykle osobliwy. Otóż tak zwana ewolucja memetyczna wydaje się być kilkakrotnie szybsza i bardziej wydajna niż znana nam wszystkim ewolucja genetyczna.

praca na laptopie

Autor: Highways Agency
Źródło: http://www.flickr.com

Nie byłoby zatem zbytnim zaskoczeniem, że w przeciągu ostatniego pół wieku nie zaobserwowaliśmy nadzwyczajnych zmian na poziomie genetycznym, natomiast pod względem kulturowym, to znaczy biorąc pod uwagę cały zbiór memów, dokonał się ogromny, radykalny rozwój. O zjawisku memów w naszej kulturze słyszy się coraz częściej.

Jeśli niezwykle emocjonuje Cię nakreślana w tym artykule sprawa, oprócz tego koniecznie zobacz tekst w serwisie (https://firetms.com/pl/funkcje/ksiegowosc-finanse/pocztowa-ksiazka-nadawcza/) omawiającym podobne zagadnienia.

Liczne osoby życia publicznego podejmują ten temat. Jeśli jednak w dalszym ciągu zastanawiamy się, co to jest mem (sprawdź: alterWEB), powinniśmy sobie uzmysłowić po prostu proces samoreprodukcji. Różnica polega jedynie na tym, że zamiast genu, powielaniu ulegają zachowania kulturowe (warto sprawdzić: ). Przechodzą one, jako mem, od pojedynczej osoby do całej grupy osób. Co warte podkreślenia, w tej kwestii powinniśmy mieć się na baczności, gdyż nawet darmowe systemy operacyjne wykazują, iż zjawisko to może zachodzić całkowicie swobodny oraz mieć trudny do poskromienia charakter.