Wsparcie w odprawie celnej, czyli procedury są naprawdę mocno skomplikowane

przez | 26 lipca 2021
Towary, które są przywożone spoza terenu Wspólnoty Europejskiej objęte są odprawami celnymi. Taki sam obowiązek leży też na osobach, które transportują produkty przez terytorium państw należących do Unii Europejskiej tranzytem.

Odprawa towarów naprawdę często trwa bardzo długo. W wielu wypadkach wiąże się ona także z obowiązkiem płacenia

transport lotniczy

Autor: US Army Africa
Źródło: http://www.flickr.com

podatku VAT. Dużo firm, które przywożą towary spoza krajów członkowskich Unii Europejskiej chciałoby płacenie podatku nieco opóźnić, a nawet uniknąć jego płacenia całkowicie. Jest to aktualnie możliwe, jeżeli skorzystają one z możliwości wykonania importowej odprawy celnej towarów na terenie państwa niemieckiego. Zajmie się tym przedstawicielstwo fiskalne. Wspomniane przedstawicielstwo fiskalne wykonuje odprawy celne towarów, które są przywożone do Polski. Zobacz więcej: Firma ITL OMEGA. Po wykonaniu odprawy możliwy jest ich transport Niemcy Polska, przedsiębiorca odnosi szereg korzyści związanych z niższymi kosztami odprawy niż gdyby zrobił to w naszym kraju. Korzystając z usług przedstawicielstwa fiskalnego, transport Niemcy Polska trwa znacznie krócej, oclony na terenie Niemiec towar trafia do odbiorców znacznie szybciej (więcej informacji: Firma ITL OMEGA). Każde państwo posiada ustaloną swoją politykę celną. Tego rodzaju politykę prowadzą także regiony, w przypadku kontynentu europejskiego tego rodzaju regionem jest Wspólnota Europejska. Prowadzenie polityki celnej związane jest z koniecznością płacenia cła przez osoby, które przywożą do kraju swojego zamieszkania towary (sprawdź ceny) wytworzone w innych państwach.

transport

Autor: Sunset Removals
Źródło: http://www.flickr.com

Odkąd Polska jest jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej wszystkie towary, nawet te, których nie wytworzono w Unii, mogą być bez trudu przewożone w obrębie państw członkowskich. Możemy kupione produkty odprawiać nie tylko w polskich urzędach celnych, ale skorzystać z usług przedstawicielstwa fiskalnego i przed wwiezieniem ich do naszego kraju odprawić w jednym z krajów Unii Europejskiej. Z możliwości tej korzysta bardzo dużo importerów, ponieważ taka odprawa jest po postu szybsza i kosztuje mniej. Zasady przywozu oraz wywozu towarów z państw Unii Europejskiej oraz z krajów, które do niej nie weszły określa Prawo Celne i Wspólnotowy Kodeks Celny.

Poszukujesz ciekawych informacji na prezentowany temat? Zapewne po przejściu na stronę www znajdziesz takie materiały, które okażą się dla Ciebie pasjonujące.

We wszystkich krajach , które weszły do Unii Europejskiej obowiązuje identyczna taryfa celna.