Ważne kwestie o których powinni pamiętać przedsiębiorcy. Niektóre zagadnienia

przez | 4 grudnia 2021
Prawo dopiero zaczynamy doceniać, kiedy jego zapisy uderzają w nas w bezpośredni sposób. Wydaje się, że dotyczy każdego z nas, w dużym czy mniejszym stopniu, ale słowo klucz – “w większym stopniu” posiada tu spore znaczenie. Możemy to dobrze dostrzec na danych przykładach, szczególnie dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw. W tego rodzaju sytuacjach działania prawne, przepisy i regulaminy bardzo silnie oddziałują na życie każdego z nas. Przypatrzmy się takim pojęciom.

Prawo autorskie
Co to są nieuczciwe praktyki rynkowe?Są one bezwzględnie zakazane, a przepisy te reguluje ustawa o przeciwdziałaniu takim praktykom. Opiera się ta ustawa na europejskich przepisach, jakie regulują temat nieuczciwej konkurencji. Ustawa mówi, iż tego typu praktyka ma miejsce w momencie, gdy jest w sprzeczności z dobrymi obyczajami jak również zmienia albo jest w stanie w dużym stopniu zniekształcić zachowania rynkowe przeciętnych konsumentów. Zobacz też .

Nie jest przy tym za bardzo ważne, kiedy następuje wpływ na decyzje klientów. Może się to zdarzyć w trakcie całego procesu dokonywania zakupów, czyli przed, w czasie trwania jak i po zawarciu umowy, która dotyczy produktów. Nieuczciwe praktyki mogą przybrać postać działania albo też zaniechania.

W jaki sposób przedstawiają się czyny nieuczciwej konkurencji?
Tego typu praktyką będzie zapewnianie klienta o nieistniejących cechach jakiegoś produktu, lecz też tak zwana “milcząca zgoda” i nie wyprowadzenie klienta z błędu. Rywalizacja o nabywcę jest naturalnym elementem wolności rynkowej, lecz nieuczciwe praktyki rynkowe to burzenie tego porządku, niweczą one jej najważniejsze założenia.

By uzupełnić swoją wiedzę dobrze jest się dowiedzieć, kto to jest rzecznik patentowy, gdyż to także ważna kwestia, gdy mowa o prowadzeniu swojej działalności. Jest to inżynier albo prawnik, jaki świadczy pomoc w zakresie znajomości prawa jak również techniczną firmom, jak również jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym. Pomagają w temacie własności przemysłowej. Osoba ta występuje w roli doradcy i powiernika różnych innowacyjnych myśli i przedsięwzięć, jakie mają charakter wynalazków.