W jaki sposób zdać egzamin aktuarialny i rozpocząć pracę w tej profesji?

przez | 26 lipca 2021
Praca w zawodzie aktuariusza zdradza prestiż, bowiem przygotowanie do tego zawodu wymaga zdania wielu egzaminów i ogromnej znajomości. W Polsce jest to fach mało popularny, a specjaliści z owej sfery pracują w towarzystwach aktuarialnych i przedsiębiorstwach konsultingowych. Ażeby zdać stosowne egzaminy, trzeba mieć dyplom wyższej uczelni i niekaralnością w obszarze przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów i obrotowi gospodarczemu. Przyszły aktuariusz musi także przebyć dwuletni staż.

aktuariusz

Autor: Friends Life
Źródło: http://www.flickr.com

Test aktuarialny składa się z czterech niezależnych wobec siebie części, obejmujących zakresy matematyki, ubezpieczeń na życie, matematyki pozostałych ubezpieczeń personalnych i majątkowych, matematyki monetarnej, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę. Aktuariusz to niezwykle odpowiedzialny, wymagający sporego zaangażowania, lecz jednocześnie dostarczający mnóstwo satysfakcji fach.

Aktuariusz zajmuje się obliczaniem ryzyka, również wartości aktualnej przedsięwzięć finansowych, w szczególności tych długoterminowych, czy też obarczonych znacznym ryzykiem. To specjalista związany przede wszystkim z gałęzią ubezpieczeniową, reasekuracyjną, kapitałów emerytalnych, także projektów emerytalnych. Dziś, aktuariusz to również biuro aktuarialne, rezerwy pracownicze, rezerwy na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i rentowe. Korzystając z obszernej wiedzy z obszaru matematyki finansowej, zajmuje się również wyceną przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, biznesplanami, a także doradztwem transakcyjnym. Sprawdź: .

Fachowe usługi aktuarialne to duży obręb usług dla podmiotów spoza rynku ubezpieczeniowego. Specjaliści z tego zakresu zajmują się zadaniami związanymi z wyceną ryzyka, wyceną zobowiązań z tytułu zawartych kontraktów ubezpieczeniowych, wypłacalnością towarzystw ubezpieczeniowych, problematyką planów i funduszy emerytalnych, a też taktyką inwestycyjną.

Nie ociągaj się – jeśli chcesz przeczytać uzupełniające treści na ów temat, wiedź, że bezpłatne wejście (https://www.sunpartner.pl/druk-cyfrowy/) na ten link naprawdę nic nie będzie Cię kosztowało.

wycena opcji w czasie pracy

Autor: COD Newsroom
Źródło: http://www.flickr.com

Usługi aktuarialne to również wyliczanie wierzytelności wynikających z tytułu specjalnych, pozapłacowych świadczeń należnych pracobiorcom. Są to nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, rentowe i pogrzebowe, oraz deputaty węglowe i dużo innych.