Trafny dobór źródła finansowania samochodu może skutkować osiągnięciem korzyści fiskalnych.

przez | 10 lipca 2021
Zaległość fiskalna to podatek wraz z zaliczką, która nie została zapłacona w terminie. Kalkulator odsetek podatkowych za zwłokę od zaległych zobowiązań, pomaga obliczyć ich wielkość. Wielkość odsetek jest wyliczona na podstawie wpisanej wielkości zaległości fiskalnej, przy jednoczesnym podaniu terminu, rozpoczęcia naliczania odsetek – wymagany termin płatności oraz data, w której uregulowana będzie ta zaległość.

Kalkulator odsetek podatkowych daje możliwość wyliczenia stawek odsetek według stawki podstawowej i ulgowej. Obniżoną stawkę procentów za opóźnienie stosuje się w przypadku złożenia prawnie skutecznej poprawki deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i realizacji zaległości w całości w terminie 7 dni od dnia złożenia poprawki.

pieniądze

Autor: superscheeli
Źródło: http://www.flickr.com

Według obowiązujących przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, do ewidencjonowania dochodów przy wykorzystaniu kas fiskalnych zobowiązani są wszyscy płatnicy podatku prowadzący sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieposiadających działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych. Jednocześnie na podstawie przepisów ustawowych resort Ministerstwa Finansów otrzymał pełnomocnictwo do ustanowienia norm prawnych dotyczących zwolnienia, na gruncie rozporządzenia, na okres zamknięty, określonych grup płatników podatku oraz niektórych czynności z konieczności stosowania kas fiskalnych przy ewidencjonowaniu zysków i strat i kwot podatku należnego (zobacz). Czynności zwolnione z konieczności ewidencjonowania to m.in. usługi powiązane z działalnością rolniczą oraz chowem i hodowlą zwierząt, usługi związane z produkcją oraz utylizowaniem ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, usługi zarządzania nieruchomościami, czynności notarialne.

Płatnicy podatku, którzy rozpoczynają działalność handlową są zwolnieni z podatku należnego za pomocą kas fiskalnych. jeżeli tylko, że nie przekroczą obrotu ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w wysokości 20.000 zł. Leasing zaliczany jest do form finansowania adresowanych małym i średnim firmom.

Jeśli uznasz, że zawarte w tym artykule informacje są godne uwagi, sprawdź ponadto szczegóły w treści. Będą tam tak samo wartościowe dane.

W wyniku podpisania umowy leasing, jeden podmiot – leasingodawca – nabywa środek trwały – leasingowany i przekazuje go do korzystania innemu podmiotowi – leasingobiorcy. Leasingodawcami są specjalizujące się instytucje leasingowe. Zyskują one głównie na tym, że zaopatrują się w środek trwały na kredyt, płacą od tego kredytu odsetki, ale jeszcze więcej odsetek pozyskują od leasingobiorców, którym przekazują środek trwały.