Tipsy finansowe dla przedsiębiorstw

przez | 10 lipca 2021
Jak odliczyc internet? Podatnik – osoba fizyczna, która korzysta z internetu, może odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione z tytułu użytkowania sieci. Od zeszłego roku zmniejszeniu uległa liczba osób mających ulgę na internet.

Z ulgi skorzystać można wyłącznie przez dwa następujące bezpośrednio po sobie lata podatkowe. Osoby, które dotychczas nigdy nie odliczali internetu od podatku, będą mogły to zrobić 2 razy, w zeznaniach za dwa następujące po sobie lata podatkowe. Od podatku odliczyć można Internet, z którego korzystamy w miejscu zamieszkania, ale również ten, do którego mamy dostęp w telefonie komórkowym, czy za pomocą przenośnego modemu np. w laptopie. Ulga na internet wynosi max. 760 zł na rok. Dowodem uprawniającym do ulgi mogą być faktury wraz z dowodami zapłaty, potwierdzenia przelewu bankowego tudzież bankowe potwierdzenia zapłaty. Więcej na

Ulga na zakup kasy fiskalnej

kasa fiskalna

Podatnicy którzy rozpoczynają ewidencję przy użyciu kasy rejestrującej mogą odzyskać maksymalną ulgę – 700 zł – nie może to jednak przekraczać 90% ceny zakupionej kasy. ulgę odliczyć można w składanej deklaracji VAT. Podatnicy którzy dokonują sprzedaży na rzecz os.fiz. którzy nie prowadzą działalności gospodarczej jak i rolników ryczałtowych, którzy nie korzystają ze zwolnienia, zobowiązani są do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwanych zwykle kasami fiskalnymi . Nie wywiązanie się z tego obowiązku pociąga za sobą negatywne konsekwencje tj. obciążenie podatnika specjalnym zobowiązanizakup (szczegółowe informacje)AG=podatek|podatkowym] – czyli 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług za okres w którym podatnik nie stosował właściwego urządzenia rejestrującego. vat (zobacz umowa sprzedazy samochodu)

Kasa fiskalna jednak to dość kosztowy zakup. Ceny kas rejestrujących wahają się w granicach 600 – 1 000 zł. Ustawodawca przewidział dla podatników którzy rozpoczynają ewidencjonowanie przy pomocy kasy rejestrującej możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu kasy. Podatnicy mogą odliczyć od podatku należnego kwotę na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania do 90% jej ceny zakupu netto, jednakże nie więcej aniżeli 700 zł.

Leasing samochodu
Jak można odliczać VAT od leasingu samochodu? Samochód wzięty w leasing daje specyficzne możliwości jeżeli chodzi o odliczanie podatku VAT. Bierze się to głównie z faktu, że zamiast raty kredytu (bez VAT) biznesmen spłaca w zw. z samochodem ratę leasingową, zawierającą w sobie VAT. Dodatkowo tego biznesmen ponosi koszty auta, tj. wydatki na benzynę, serwis i części zamienne, które też zawierają w sobie podatek. Więcej na