Team coaching, dla kogo?

przez | 28 września 2021
Na pewno spotkaliśmy się z porównaniem, iż zespół ma postać wielogłowego smoka, w którym osobne jednostki stanowią określone głowy, jednak wspólnie – składają się na jeden, silny, dynamicznie działający organizm. Aby z grupy osobnych jednostek powstał jeden, mocny zespół, powstało pojęcie team coaching.

Kilka słów o coachingu

Autor: www.istockphoto.com
Źródło: www.istockphoto.com

Pragnąc dowiedzieć się co takiego kryje się pod pojęciem „coaching”, powinniśmy rozpocząć od przytoczenia definicji pojęcia, które określa przebieg wydobycia umiejętności niezbędnych do spełnienia naszych wizji, doskonalenia mocnych stron pod czujnym okiem trenerów. Coach natomiast, to bardzo istotna jednostka, posiadająca autorytet lidera, która asystuje klientowi przy pełnieniu powierzonych mu zadań, badając wiedzę i potencjał pracownika, przekazując mu informacje zwrotne po spotkaniu, próbując ustalić jak powinna wyglądać dalsza współpraca. Efektem wdrożenia coachingu jest więc optymalizacja procesów organizacyjnych i wzmocnienie skuteczności realizacji projektów.Kiedy stosować coaching? Wówczas gdy pragniemy rozwijać podstawowe kompetencje pracownicze, a więc te, związane z rozwojem kariery zawodowej.

szkolenie biznesowe

Autor: U.S. Fish and Wildlife Service Southeast Region
Źródło: http://www.flickr.com

Team coaching tyczy się nie tyle do jednostki, co zespołu. Kładzie nacisk na model biznesowy w jakim działa zespół, na istniejące zasoby, możliwości, ale także na wyzwania przed którymi stoi ”team”. Priorytetem jest, aby zespól przynosił większe efekty, niż gdyby jednostki działały samodzielnie.

Gdy czytasz o posiadającej fascynującą Ciebie treść nowej stronie, to w pierwszej kolejności zweryfikuj info (http://www.foliograf.pl/o-nas/) w kontekście źródeł, z których czerpie ona dane.

Wówczas uwalnia się potencjał pracowników i jako„drużyna” osiągają lepsze wyniki. Na wydajność zespołu składa się wiele czynników, lecz głównie jest to: zdefiniowanie celu i strategii działania zespołu, ustalenie zasad współpracy czy poczucie odpowiedzialności za grupę – przeczytaj więcej na ten temat.

Aby warunki zostały spełnione, konieczne jest zaufanie pracowników, optymizm oraz dobra komunikacja w zespole. Nie powinien zaskakiwać fakt, że przedsiębiorstwa, które postawiły na intensywny rozwój atmosfery w zakładzie pracy, w efekcie w krótkim czasie poprawiły efektywność. Gdy zespół nie współpracuje jak należy, team coach pomaga mu zauważyć brak zaufania i zdecydować czego jednostkom brakuje do pełnego rozwoju.