Sprawdzaj skalę satysfakcji swoich konsumentów

przez | 7 października 2021
Obecnie to klienci są głównym ogniwem rynku i to oni tworzą mechanizmy jego działania, do jakich zaadaptować muszą się producenci.

Decyzje konsumenckie przesądzają

tajemniczy klient

Źródło: flickr.com

o pomyślności bądź sukcesie produktu lub usługi, zatem producenci oraz przedsiębiorcy troszczą się nie tylko o jakość swojej oferty, ale coraz chętniej inwestują w badania marketingowe. Więcej informacji – Grupa VSC. Jednym z nich, niezwykle istotnym z punktu widzenia nowoczesnego przedsiębiorstwa jest badanie satysfakcji klientów.
Badanie satysfakcji klientów pozwala poznać tendencje ujawniające się na rynku (więcej: Grupa VSC) oraz lepiej dostosować do nich ofertę. Satysfakcja klientów jest wyraźnym wskaźnikiem ich lojalności. Na początku w badaniu jest wyznaczenie zastawu parametrów produktu, które mają główny charakter w trakcie zakupu.czytaj wpis stabilizacja podłoża stabilizacja podłożaWarto, w momencie definiowania potencjalnych cech zgromadzić ocenę pracowników wszystkich szczeblów, co istotnie poszerzy pole badania i owocniej pozwoli wskazać poszukiwane cechy. Jeżeli już ich lista będzie kompletna, kolejnym etapem jest

materiały tajemniczego klienta

Autor: Julian Partridge
Źródło: http://www.flickr.com

jej analiza oraz ułożenie parametrów, od potencjalnie najbardziej do najmniej pożądanych przez konsumenta. Będą one weryfikowane w kolejnych etapach badania (zobacz badania marketingowe). Watro również zwrócić uwagę, na ile cechy wskazane przez pracowników będą pokrywać się z wynikami badań, są one wskaźnikiem znajomości klienta i jego wiedzy o kliencie i jego preferencjach.

Kolejnym działaniem jest już właściwe przeprowadzanie badania. Składa się on z poniższych działań: przeprowadzenia ankiety dla klientów, badania pilotażowego wraz z korektą ankiety oraz badania właściwego. Zgromadzone w trakcie nich informacje stanowią bazę analizy poziomu satysfakcji klientów. Uzupełniającym wyznacznikiem jest NPS, będący skrótem angielskiej nazwy Net Promoter Score. Pozwala on kontrolować lojalność klientów w miarę prosty sposób, za pomocą specjalnego pytania umieszczonego w formularzu na temat rekomendacji danej firmy udzielanej znajomemu. Ankietowani szacują wówczas własną siłę rekomendacji za pomocą 10-stopniowej skali, a Ci, którzy wskazali najwyższe wartości zasilają grono najbardziej lojalnych klientów. Końcowym etapem badania jest porównanie wartości poszczególnych atrybutów. Znajomość atrybutów najbardziej poszukiwanych przez konsumentów stanowi doskonałą bazę do budowania satysfakcji kupujących. Wraz z innymi działaniami marketingowymi, badania satysfakcji mogą zapewniać przewagę konkurencyjną na rynku.