Skuteczne strategie podniesienia skuteczności zespołu

przez | 26 lipca 2021
Kierowanie tokiem produkcji w przedsiębiorstwie to niezwykle trudna praca. Kierownik musi podołać wielu wyzwaniom, odpowiadać na zaistniałe kłopoty od razu. Menadżer powinien przewidywać też ewentualne komplikacje i im zapobiegać. Żeby to było możliwe potrzebne są mu stosowne informacje.

szkolenie pracowników

Autor: DRs Kulturarvsprojekt
Źródło: http://www.flickr.com

Praktyka zarządzania wykreowała kilka metod na zebranie wiedzy dla optymalizacji procesów zarządzania. Jednym z powszechniejszych jest wywodzący się z Japonii system Kaizen. Jest to metoda na poprawienie jakości jak też procesu wytwórczego.

Jeżeli przedstawiany artykuł jest dla Ciebie interesujący, odwiedź ten link pomoc prawna cudzoziemcy, a dowiesz się większą ilość informacji, które Cię niesamowicie zafascynują.

System ten zakłada, iż problemy są rzeczą oczywistą, a nawet możliwym polem nowych rozwiązań. Kluczową metodą gromadzenia informacji jest stosunkowo prosta strategia zadawania pytań zaczynających się od wyrazu „dlaczego”? W tym systemie zarządzania jakością zakłada się, iż proces doskonalenia jest nieprzerwany. Znaczny nacisk kładziony jest na zaangażowanie pracownika oraz obustronne zaufanie pomiędzy menadżerem a podwładnym. Menadżer kierujący procesami produkcji winien dążyć do optymalizacji działań.

Sposobem na to mogą być szkolenia Lean Manufacturing. Metoda ta polega na tym, by w procesie wytwórczości skupić się na usunięciu tych obszarów w jakich następuje marnowanie rezerw (dla przykładu takie zaplanowanie procesu produkcji, by materiały do niej nieodzowne krótko znajdowały się w składzie).

materiały

Autor: 5of7
Źródło: http://www.flickr.com

Managerowie którzy znakomicie czują się w świecie matematyki do optymalizacji procesów kierowania mogą wykorzystać metody matematyczne wyrażone w metodzie tak zwanej Six Sigma Black Belt, to znaczy dzięki analizie statystycznej doprowadzić do sytuacji, w której w procesie wytwórczości możemy dopuścić maksymalnie 6 odchyleń od założonego standardu. Metoda ta składa się z kilku poziomów wtajemniczenia. Każdy z nich jest oddzielnym programem treningów wzajemnie ze sobą powiązanych. Najwyższym pułapem jest szkolenie Black Belt. Szkolenie to jest przeznaczone dla liderów zespołu. Poza doglądaniem oraz identyfikowaniem ryzyka w procesie zarządzania przełożony powinien edukować podległych pracowników w taki sposób, aby podwładni skoncentrowani byli na optymalizowaniu procesów technicznych.