Skuteczne metody oceny pracowników

przez | 6 sierpnia 2021
Profesjonalny personel firmy lub instytucji to zespół osób, które posiadają kwalifikacje i doświadczenie, aby obejmować stanowiska, które zostały im powierzone. Prócz tego kadra pracowników to osoby, które dążą do rozwoju, samodzielnej nauki i rozszerzania zasobu wiedzy. Potrafią ze sobą kooperować dla dobra organizacji, są elastyczni i twórczy. Żeby przekonać się, czy pracownik dobrze radzi sobie na powierzonym stanowisku, pracodawcy dokonują oceny pracowników.

Dobrze przeprowadzona ocena pracownika (polecany artykuł) przekazuje przełożonemu informacji, nie tylko na temat podwładnego, ale i całej instytucji. Oceniając pracownika, pracodawca lub przełożony bierze pod uwagę ogół jego zachowań podczas wykonywania zadań oraz to, w jaki sposób układają się jego relacje ze współpracownikami – na ogół brana jest pod uwagę jego kultura osobista i zdolności interpersonalne. Ocena pracownika ma na celu motywowanie oraz pomoc pracownikom w prawidłowym funkcjonowaniu w organizacji. Dzięki analizie wyników i informacji zwrotnej, pracownik może zmienić negatywne zachowanie.

Niekiedy wyniki ujawniają niewłaściwy dobór osób na stanowiska albo świadczą o braku zaangażowania pracownika, co może skutkować zwolnieniem. Formy oceny pracowników to: ranking, ocena parami, ocena opisowa lub samoocena. Można wyróżnić dwa rodzaje oceny: ocenę bieżącą i okresową.

Interesuje Cię ten artykuł? Jeśli tak, to odwiedź źródło a odkryjesz tam atrakcyjne informacje, które na długo zapamiętasz.

Ocena bieżąca jest oceną nieformalną. Pracodawca może dokonywać jej każdego dnia podczas obserwacji sposobu wykonywania powierzonych pracownikowi zadań. Z kolei ocena okresowa to ocena sformalizowana i przeprowadzana zwykle raz lub dwa razy w roku. Ocena okresowa to zasadnicze narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Do jej przeprowadzenia służą procedury i ustalone wcześniej narzędzia. Procedury oceniania są jawne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników.

rachunki

Autor: kate hiscock
Źródło: http://www.flickr.com

Żeby ocena pracowników spełniała wymagania efektywności i skuteczności, ocenianie powinno bazować na wcześniej ustalonych zasadach. W związku z tym w wielu firmach i instytucjach wprowadzono system oceny pracowników (źródło). Jest to zbiór przyjętych przez organizację norm i zasad ,które na siebie wpływają. W skład systemu oceny pracowników wchodzą poniższe elementy oceniania: cele, zasady, kryteria, podmioty, techniki, częstotliwość i procedury. Głównym celem wprowadzenia systemu oceniania przez instytucję jest podniesienie poziomu pracy pracowników, a w razie potrzeby wysłanie ich na dodatkowe szkolenie.

W literaturze przedmiotu wyróżnić można różne typologie celów oceniania. Najczęściej wyróżnia się dwa cele: doraźny oraz długofalowy. Pierwszy z nich, ma służyć motywowaniu pracownika – polega na udzieleniu podwładnemu informacji zwrotnej na temat wykonywanej przez niego pracy. Drugi służy do określenia drogi awansu, planowania przyszłej, doskonalenia zawodowego, przyznawanych awansów i premii. System oceny pracowników jest wykorzystywany w dużych i małych instytucjach. Dobrze opracowany i dopasowany do firmy wspomaga proces efektywnego zarządzania organizacją.