Rady dla pracownika etatowego: składki na urlopie wychowawczym oraz ekwiwalent za urlop

przez | 26 lipca 2021
Prawdziwym jest twierdzenie, że nie posiadanie wiedzy z zakresu przepisów szkodzi. Nierzadko najmocniej cierpią na braku wiedzy z dziedziny prawa pracownicy etatowi. Wielkie korporacje jest stać na zapewnienie opieki prawnej. Profesjonalni prawnicy dbają o dobro dużych firm.

Przeciętnym pracownikom na etacie nie łatwo dbać o swoje prawa, ponieważ nie posiadają wystarczającej wiedzy. I nie stać ich na dobrych prawnik. Pozostaje im sięgnąć po fachowe porady, takie jak niniejsze, i samemu przebrnąć przez nieproste paragrafy prawa. W tym artykule zostanie podjęta kwestia składek na urlopie wychowawczym i ekwiwalentu za urlop.

Strategia biznesowa

Autor: tec_estromberg
Źródło: http://www.flickr.com

Dużo ludzi pracujących na etacie, którzy nie wykorzystali urlopu, zastanawia się, jak wyliczyć ekwiwalent za urlop? Tym narzędziem, które pozwala to wyliczyć, jest współczynnik ekwiwalentu, który jest ustalany w każdym roku odrębnie. Obecnie, dwa tysiące czternastym roku, wynosi dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne. Oblicza się go następująco: sumę dni wolnych od pracy odejmuje się od trzystu sześćdziesięciu pięciu dni. Owymi dniami wolnymi są: pięćdziesiąt dwa dni wolne, jedenaście dni świątecznych i pięćdziesiąt dwie niedziele. Potem otrzymaną liczbę, czyli dwieście pięćdziesiąt, należy podzielić przez dwanaście. I tak uzyskaliśmy dwadzieścia i osiemdziesiąt trzy setne. Nawet jeśli następuje likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku , to i tak pracownik (rekomendujemy ofertę na szkolenie: rozwój kompetencji pracowników Franklin Covey) już po likwidacji przedsiębiorstwa może się ubiegać o ekwiwalent za niewykorzystany urlop. Warto również stwierdzić, że jeśli jest podpisana następna umowa z tym samym pracodawcą, to można przenieść zaległe dni urlopu na kolejny okres pracy.

Następną ważną kwestią ciekawiącą pracowników (rekomenduję pakiet szkoleniowy: jak zwiększyć efektywność pracowników FranklinCovey) etatowych jest podstawa składek na urlopie wychowawczym. Okazało się, że osoby przebywające na urlopie pod określonymi warunkami podlegają ubezpieczeniom rentowemu oraz emerytalnemu. Tym warunkiem jest to, że wymienione osoby nie posiadają innego tytułu do ubezpieczeń. Przebywanie na wychowawczym urlopie daje możliwość skorzystanie z ubezpieczenia zdrowotnego. Oczywiście jest to także pod pewnymi warunkami. Tym założeniem jest fakt, że dana osoba pracująca na etacie także nie ma innego ubezpieczenia, z którego korzysta.