Rachunkowość świadczeń pracowniczych – na czym polega i co się z nią wiąże, czyli kilka istotnych wiadomości

przez | 3 września 2021
Każdy z nas słyszał kiedyś słowo rachunkowość, ale nie wszyscy wiedzą, co dokładnie oznacza. Wydaje się to niełatwe i pokrętne, jednak wcale taka nie jest. Można pokazać to na przypadku rachunkowości świadczeń pracowniczych.

Księgowość, rachunkowość

Autor: sanchezcl
Źródło: http://www.sxc.hu
Świadczenia pracownicze to wartości, które występują w każdym podmiocie gospodarczym. Przez świadczenia pojmuje się wszelakie formy świadczeń, które oferowane są pracownikowi w związku z wykonywaną pracą.Przy tej okazji trzeba wspomnieć o Międzynarodowym Standardzie Rachunkowości 19, czyli tzw. msr 19. Poświęcony jest on świadczeniom pracowniczym wiążących pracodawców. W związku z msr 19 możemy podzielić świadczenia na kilka typów. Pierwszą z nich są krótkoterminowe należności pracownicze, czyli wczasy wypoczynkowe oraz wypłaty z zysku i systemy premiowe.

Następną kategorią są świadczenia po okresie zatrudnienia. Są one wypłacane przez przełożonego po skończeniu przez pracownika pracy.

Opublikowany tekst Ci się podoba? To odwiedź serwis dentysta łódź, a odnajdziesz więcej podobnych informacji, które także będą fascynujące.

W Polsce najczęściej są to odprawy emerytalne. Kolejną kategorią są pozostałe długoterminowe należności dla pracowników. Dotyczą one nagród jubileuszowych. Potrzebują stosowania uproszczonych sposobów kalkulacji. W tym przypadku niezwykle istotna jest wycena rezerw, która oparta jest na metodzie świadczeń narosłych. Rezerwa to bierne rozliczenie systematyczne kosztów, zobowiązania warunkowe. Muszą znaleźć się w księgach rachunkowych.

biuro księgowe

Autor: dhub limited
Źródło: http://www.flickr.com
Wycena rezerw (wycena rezerw na świadczenia pracownicze) zależy od tego, na jaki cel są one tworzone. Czwartą kategorią są świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.

Czujesz, że niezbędny jest Ci kompleksowy tekst na ów zagmatwany temat? Śpieszymy z pomocą – dodatkowe wiadomości odszukasz na naszej następnej witrynie.

Nie przynoszą one późniejszych korzyści ekonomicznych, dlatego też są od razu ujęte w koszty. Ponadto msr 19 łączy się z tzw. rachunkiem zysków i strat aktuarialnych, w którego skład wchodzą takie pozycje, jak koszty odsetek, zmiany kursów i wymiany walut obcych,wypłacone świadczenia, czy też uregulowanie zobowiązań. W rachunkowości świadczeń pracowniczych spory kłopot mogą sprawiać długoterminowe należności, ponieważ prawidłowa wycena rezerw w ich przypadku jest bardziej złożona. Jeśli pomyślisz jeszcze o rachunkowości świadczeń pracowniczych to nie zapominaj, że wiążę się ona z takimi hasłami, jak msr 19, wycena rezerw i wszystkimi opłatami związanymi z pracownikami.