Przywłaszczenie praw autorskich czy znaku towarowego jest istotnym wykroczeniem, bo jest zabezpieczone prawnymi

przez | 10 lipca 2021
Chyba każdy z nas spotkał się lub słyszał o nierzetelnej konkurencji czy przywłaszczeń nazw popularnych oraz renomowanych marek czy firm. Niestety brak uczciwości zdarza się coraz częściej. Zatem należy upewnić się czy dana rzecz znanych i renomowanych firm jaką chcemy zdobyć nie jest podróbką.

Znaki towarowe są legalnie zabezpieczone. Znaczy to, iż nie może tym znakiem posłużyć się inna firma proponująca swoje wyroby. Symbolem takim może być wyraz, rysunek, kompozycja kolorystyczna, pomysłowa forma towaru czy też (kliknij tutaj) zapakowania, a także sygnał dźwiękowy, itd, który jest w użyciu przez przedsiębiorstwa w obrocie gospodarczym w celu identyfikacji artykułów bądź usługi dla odbiorców. Znaki towarowe powinno się zarejestrować w urzędzie patentowym, dzięki temu pozostałe przedsiębiorstwa nie zdołają go prawnie stosować dla własnych produktów czy też (pod tym linkiem) usług bez zgody oraz wiedzy właściciela.

handel

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu

Znak ™ obok tekstu czy rysunku między innymi w reklamach jest traktowany przez przedsiębiorstwo za jej symbol towarowy. Symbol ® świadczy, iż symbol został rejestrowany w wykazie znaków komercyjnych. Online to wielka biblia wiedzy w jednym miejscu. Również powielanie przekazów, cytowanie wypowiedzi narusza prawa autorskie w sieci. Znamionuje to, że wszelkie teksty zamieszczane na stronach online są zabezpieczone przepisami prawa autorskiego. Prawa autorskie w sieci są też ochronione rozporządzeniem, jaka wyraźnie mówi, iż kopiowanie treści czy też utworów bez zgody czy wiedzy jego autora jest wykroczeniem. Objaśnienie prawa autorskiego rozróżnia osobiste oraz majątkowe prawa autorskie.

Nieuczciwa konkurencja w reklamie to w szerokim zakresie pojmowane spojrzenie, które dotyczy wielu obrębów wskazujących nierzetelność czy też manipulację. A też czynem takim może być to że w reklamie są przekroczone prawa, odpowiednie obyczaje czy godność człowieka. Nieuczciwa konkurencja w reklamie także dotyczy pogwałcenia uczuć, pobożności czy też zastraszanie zabobonami.